Her kan du lese om hvordan PowerOffice og Visma jobber med åpenhet.


Åpenhet

PowerOffice er en del av Visma og er underlagt Åpenhetsloven. Les mer om hvordan PowerOffice og Visma jobber med åpenhet og menneskerettigheter i vår Sustainability Policy. Dersom du har noen ytterligere spørsmål, kontakt oss på firmapost@poweroffice.no

Du finner vår redegjørelse for aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven her.

Varslingskanal


Visma har også en egen varslingskanal (Visma Whistleblower Channel), der både ansatte, tidligere ansatte, kunder, leverandører og andre kan varsle om kritikkverdige forhold i PowerOffice og om eventuelle brudd på PowerOffices forpliktelser til å overholde menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Visma Whistleblowing Channel er et verktøy som muliggjør anonym innsending av (mistenkt) brudd på lokale og/eller EU/EØS-reguleringer både innen PowerOffice og utenfor, samt brudd på PowerOffice sine egne rettningslinjer. Kanalen sørger for konfidensiell kommunikasjon mellom den som varsler og den som behandler klagen internt.