Bærekraft & åpenhet

PowerOffice skal bidra til et mer bærekraftig samfunn og tar derfor tydelig ansvar for våre ansatte, samfunn og miljøet rundt oss.

Vi bygger fremtidens løsninger for regnskap, og fremtiden er nå. Det er for lengst slutt på store papirbunker og ringpermer.

Alt løses digitalt i vårt skybaserte regnskapssystem. Det er vi selvsagt stolte av!

Samfunnsansvar

Vi ønsker å være en god lokal støttespiller og tar vårt samfunnsansvar på alvor. Mulighetene for barn og unge er viktig for oss og vi støtter ulike aktiviteter og arrangementer i vårt nærmiljø.

Vi heier på barn og unge

Mål med mening

Vi er partner i KRAFT, senter for bærekraftig samfunnsutvikling i nord. Sammen med andre partnere skal vi være pådrivere for nærings- og samfunnsutvikling som fremmer en sirkulær og bærekraftig fremtid.

Vi har blant annet mål om å være:

  • Klimanøytrale i egen drift (Net Zero) innen 2040
  • Redusere fly-, bil- og andre jobbreiser med 30% innen 2030


Vi tar også godt vare på våre ansatte og jobber med interne mål innenfor arbeidsmiljø og likestilling. Våre medarbeidere har tilgang til mental trener, treningstilbud, årlig helsesjekk, sosiale aktiviteter og flere andre tiltak for å sikre trivsel og god helse.

Vi er lidenskapelig opptatt av det vi driver med og lytter alltid til våre brukere. Sammen skaper vi innovasjon som driver bransjen vår fremover. Har du gode innspill til hvordan vi kan jobbe mer bærekraftig? Da hører vi gjerne fra deg!

Kontakt oss

Vi er stolte av å være sertifisert av stiftelsen Miljøfyrtårn. Dette er et synlig bevis på at vi tar aktivt miljø- og samfunnsansvar og bidrar til grønn omstilling.

Åpenhet

PowerOffice er en del av Visma og er underlagt Åpenhetsloven. Les mer om hvordan PowerOffice og Visma jobber med åpenhet og menneskerettigheter i vår Sustainability Policy. Dersom du har noen ytterligere spørsmål, kontakt oss på firmapost@poweroffice.no

Du finner vår redegjørelse for aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven her.

Varslingskanal


Visma har også en egen varslingskanal (Visma Whistleblower Channel), der både ansatte, tidligere ansatte, kunder, leverandører og andre kan varsle om kritikkverdige forhold i PowerOffice og om eventuelle brudd på PowerOffices forpliktelser til å overholde menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Visma Whistleblowing Channel er et verktøy som muliggjør anonym innsending av (mistenkt) brudd på lokale og/eller EU/EØS-reguleringer både innen PowerOffice og utenfor, samt brudd på PowerOffice sine egne rettningslinjer. Kanalen sørger for konfidensiell kommunikasjon mellom den som varsler og den som behandler klagen internt.