Regnskapsløsning medpersonvern i sentrum

PowerOffice møter ikke bare de formelle kravene, men gjør det mye enklere for din virksomhet å etterleve GDPR.
Her kan du lese mer om hvordan.

Standard tjenestevilkår

PowerOffice er forpliktet gjennom vår databehandleravtale til å behandle person­opplysninger i henhold til personopplysnings­loven, samt ivareta brukernes rettigheter.

Standard tjenestevilkår

PowerOffice er forpliktet gjennom vår databehandleravtale til å behandle person­opplysninger i henhold til personopplysnings­loven, samt ivareta brukernes rettigheter.

Dataportabilitet

Data i PowerOffice tilhører kunden, og kan eksporteres eller overføres til en annen behandlingsansvarlig.

Dataportabilitet

Data i PowerOffice tilhører kunden, og kan eksporteres eller overføres til en annen behandlingsansvarlig.

Rolletilgang

PowerOffice tilbyr rollestyring slik at kun utvalgte personer kan se, tilføre, endre og slette data. Det er enkelt og intuitivt å styre rolletilganger og se hvem som har tilgang til hva.

Rolletilgang

PowerOffice tilbyr rollestyring slik at kun utvalgte personer kan se, tilføre, endre og slette data. Det er enkelt og intuitivt å styre rolletilganger og se hvem som har tilgang til hva.

Sikker dokumentlagring

PowerOffice tilbyr sikker dokumentlagring som er lett tilgjengelig for hver ansatt men er beskyttet mot uautorisert innsyn, endringer og sletting.

Sikker dokumentlagring

PowerOffice tilbyr sikker dokumentlagring som er lett tilgjengelig for hver ansatt men er beskyttet mot uautorisert innsyn, endringer og sletting.

Personvernerklæring

PowerOffice beskytter ditt personvern ifølge gjeldende lover og regler, og er behandlings­ansvarlig for person­opplysningene som vi samler inn på nettstedene poweroffice.no og poweroffice.net.

Personvernerklæring

PowerOffice beskytter ditt personvern ifølge gjeldende lover og regler, og er behandlings­ansvarlig for person­opplysningene som vi samler inn på nettstedene poweroffice.no og poweroffice.net.

100% Norsk

PowerOffice er et norskeid, skybasert regnskapssystem. Vi benytter ikke utviklingskapasitet utenfor Norge.

100% Norsk

PowerOffice er et norskeid, skybasert regnskapssystem. Vi benytter ikke utviklingskapasitet utenfor Norge.

Visste du at PowerOffice dekker kravene fra GDPR?

Personvern har alltid vært en sentral del av arkitekturen og funksjonaliteten til PowerOffice Go. Du og din bedrift kan være trygge på at kravene som kommer med GDPR er tatt hånd om i PowerOffice Go.

Hva er GDPR?

Fra og med 25. mai 2018 må alle norske virksomheter forholde seg til de nye personvernreglene i EUs forordning om personvern (GDPR). Forordningen stiller nye og strengere krav til virksomhetenes behandling av personopplysninger. Du kan lese mer om GDPR på Datatilsynet sine nettsider