Bli en PowerOffice partner

Som partner får du en rekke fordeler som gjør det enklere å drive regnskapsbyrået lønnsomt og effektivt. Bruk PowerOffice til å øke lønnsomheten, og gjør både kunder og ansatte enda mer fornøyde.

Vårt partnerprogram

Ny partner

Ny Partner er for deg som er helt ny i PowerOffice Go. Vi ønsker å gi deg som regnskapsbyrå muligheten til å ta i bruk vårt regnskapssystem, med alle hjelperessurser tilgjengelig. Velkommen til oss i PowerOffice!

Fordeler med å bli ny partner
- Full oversikt over kundene dine
- Gratis support og kurs
- Provisjonsordning

Ny partner

Ny Partner er for deg som er helt ny i PowerOffice Go. Vi ønsker å gi deg som regnskapsbyrå muligheten til å ta i bruk vårt regnskapssystem, med alle hjelperessurser tilgjengelig. Velkommen til oss i PowerOffice!

Fordeler med å bli ny partner
- Full oversikt over kundene dine
- Gratis support og kurs
- Provisjonsordning

Sertifisert partner

Sertifisert Partner er for deg som har over 10 klienter på Regnskap og faktura og som har god kunnskap om PowerOffice Go. Sertifisert Partner har gjennomført vårt sertifiseringsløp og kjenner til alle moduler. Med sertifisering følger enda flere fordeler!

Ekstra fordeler å være en Sertifisert Partner:
- Gratis Quality
- Provisjon iht. trappestige
- Mulighet for resertifisering
- Delta på egne samlinger

Sertifisert partner

Sertifisert Partner er for deg som har over 10 klienter på Regnskap og faktura og som har god kunnskap om PowerOffice Go. Sertifisert Partner har gjennomført vårt sertifiseringsløp og kjenner til alle moduler. Med sertifisering følger enda flere fordeler!

Ekstra fordeler å være en Sertifisert Partner:
- Gratis Quality
- Provisjon iht. trappestige
- Mulighet for resertifisering
- Delta på egne samlinger

Premium partner

Premium Partner er for deg som har over 100 klienter på Regnskap og faktura, og har spesielt god kompetanse og erfaring med PowerOffice Go. Man forplikter seg til å ta godt imot nye brukere og support-henvendelser. Man må ha kunder på alle moduler.

Som premium partner får du alle fordelene til ny partner og sertifisert partner, i tillegg til:
- Mulighet til å påvirke våre prioriteringer
- Brukes aktivt i pilot - og prototypeprosjekter
- Markedsføres som Premium Partner på vår nettside
- Det kan gis leads til Premium Partner

Premium partner

Premium Partner er for deg som har over 100 klienter på Regnskap og faktura, og har spesielt god kompetanse og erfaring med PowerOffice Go. Man forplikter seg til å ta godt imot nye brukere og support-henvendelser. Man må ha kunder på alle moduler.

Som premium partner får du alle fordelene til ny partner og sertifisert partner, i tillegg til:
- Mulighet til å påvirke våre prioriteringer
- Brukes aktivt i pilot - og prototypeprosjekter
- Markedsføres som Premium Partner på vår nettside
- Det kan gis leads til Premium Partner

Vil du vite mer om PowerOffice og vårt partnerkonsept?

Book en demo her

Som partner får
du tilgang til

Alt i ett system

Med PowerOffice har du et komplett skybasert system for regnskap, faktura, timeregistrering, reiseregninger og lønn. Gjør deg klar for en helt ny opplevelse.

Alt i ett system

Med PowerOffice har du et komplett skybasert system for regnskap, faktura, timeregistrering, reiseregninger og lønn. Gjør deg klar for en helt ny opplevelse.

Quality i skyen

Skyløsning for administrasjon av oppdragsavtaler og oppgavestyring i regnskapsbyrået. PowerOffice Quality hjelper byråene å ivareta alle krav som stilles ihht Hvitvaskingslov og GRFS (God Regnskapsførerskikk) ved bruk av en intuitiv og brukervennlig veileder for Kundeforhold.

Quality i skyen

Skyløsning for administrasjon av oppdragsavtaler og oppgavestyring i regnskapsbyrået. PowerOffice Quality hjelper byråene å ivareta alle krav som stilles ihht Hvitvaskingslov og GRFS (God Regnskapsførerskikk) ved bruk av en intuitiv og brukervennlig veileder for Kundeforhold.

Synlig for kunder

PowerOffice tilbyr rollestyring slik at kun utvalgte personer kan se, tilføre, endre og slette data. Det er enkelt og intuitivt å styre rolletilganger og se hvem som har tilgang til hva.

Synlig for kunder

PowerOffice tilbyr rollestyring slik at kun utvalgte personer kan se, tilføre, endre og slette data. Det er enkelt og intuitivt å styre rolletilganger og se hvem som har tilgang til hva.

Gratis support

Som partner får du alltid gratis support på telefon og epost.

Gratis support

Som partner får du alltid gratis support på telefon og epost.

Brukerstyring på tvers

Legg til brukertilganger uten invitasjon, aktiver/deaktiver brukere fra en plass, endre rolle til ansatte fra en plass.

Brukerstyring på tvers

Legg til brukertilganger uten invitasjon, aktiver/deaktiver brukere fra en plass, endre rolle til ansatte fra en plass.

Lett å integrere

Gjennom vårt API kan eksterne utviklere lage skreddersydde integrasjoner. Programvaren utvikles kontinuerlig og kan foreløpig integreres med partnerne som er listet under Utvidelser. Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

Lett å integrere

Gjennom vårt API kan eksterne utviklere lage skreddersydde integrasjoner. Programvaren utvikles kontinuerlig og kan foreløpig integreres med partnerne som er listet under Utvidelser. Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

Møt våre partneransvarlige

Alle partnere hos oss blir knyttet til en partneransvarlig for oppfølging og nært samarbeid om partneravtalen.

Vegard Skar

Teamleder for customer success

Send e-post

Torfinn Sollund

Partneransvarlig

Send e-post

Kristin Marie Hardeland

Partneransvarlig

Send e-post

Madeleine Leitvoll Lindskog

Partneransvarlig

Send e-post

Marcela Halsos

Partneransvarlig

Send e-post

Kristoffer Grorud

Partneransvarlig

Send e-post

Rikke Brækka Karlsen

Partneransvarlig

Send e-post