Produktplan

PowerOffice utvikles i tett samarbeid med våre kunder og partnere. Sammen skaper vi markedets mest innovative og brukervennlige regnskapssystem.

Se vår produktplan

Vi tror på åpenhet og kundeinvolvering for å sammen kunne skape den beste regnskapsløsningen på markedet. I PowerOffice Produktplan kan du:

  • Se hvilke funksjoner som er til vurdering, planlagt, pågående og leverte oppgaver
  • Mulighet til å kommentere på oppgaver og motta informasjon underveis.
  • Registrere ønsker og ideer til forbedring.

Meld inn dine ønsker til forbedring

PowerOffice setter stor pris på tilbakemeldinger fra deg som kunde! Dette har stor verdi i den videre utviklingen vi gjør, og kan synliggjøre hvilke behov som er viktige for deg.

For å sende inn et forbedringsønske klikker du på "Submit idea" øverst i høyre hjørne i Produktplanen, og deler dine tanker om hva du ønsker å se i fremtiden i PowerOffice.
Ikke alle forbedringsønsker kan innfris, men alle forslag blir behandlet og vurdert.

Ønsker du å motta informasjon om hendelser i vår produktplan?

Hold deg oppdatert på vår produktutviking ved å motta informasjon fra oss om fremdrift og hendelser på oppgaver og ideer du engasjerer deg i. Vi verdsetter din aktivitet i portalen høyt og vil holde deg informert om viktige oppdateringer via e-post.

For å motta varslinger må du kommentere på oppgaver/funksjoner og legge igjen din e-postadresse. Du vil da motta varslinger på oppgitt e-postadresse.