Blogg

9 grunner til at PowerOffice Go er blitt regnskapsførernes favoritt

9 grunner til at PowerOffice Go er blitt regnskapsførernes favoritt

Publisert 22.11.2018

Blogg

9 grunner til at PowerOffice Go er blitt regnskapsførernes favoritt

9 grunner til at PowerOffice Go er blitt regnskapsførernes favoritt

Publisert 22.11.2018

Sven Helge Alme har det tekniske ansvaret for programvaren som regnskapsførerne i TheVIT bruker. Han ser minst ni grunner til at regnskapsførere kan gjøre en bedre jobb for kunden ved å velge PowerOffice Go. 1. Enkel å eie for kundenVi ser at PowerOffice gjør at vi kan forenkle det administrative arbeidet. Det er èn applikasjon […]

Sven Helge Alme har det tekniske ansvaret for programvaren som regnskapsførerne i TheVIT bruker. Han ser minst ni grunner til at regnskapsførere kan gjøre en bedre jobb for kunden ved å velge PowerOffice Go.

1. Enkel å eie for kunden
Vi ser at PowerOffice gjør at vi kan forenkle det administrative arbeidet. Det er èn applikasjon og en svært enkel prismodell. PowerOffice har på en enkel måte lagt til rette for at kunden selv kan eie lisensen gjennom hvordan dette faktureres.

2. For den rådgivende regnskapsfører
Blant skytjenesters «medfødte» styrker er at vi og kunden begge ser nøyaktig samme tall og skjermbilder. PowerOffice tilbyr et godt og enkelt grensesnitt for tett samarbeid med kunde. Vi mener at det stiller større krav til oss gjennom å være en interessert og god samarbeidspartner på økonomisiden. PowerOffice understøtter vår nye strategi!

3. Rask og lite ressurskrevende implementering
PowerOffice har kraftig forenklet arbeidet med å sette opp en ny kunde. Det har blitt mindre tidkrevende og setter langt lavere krav til IT-kompetanse. Det betyr at den enkelte regnskapsfører i mange tilfeller kan håndtere oppsett og igangsetting.

4. En plattform for (reell) digital transformasjon i bransjen
Selv om man skaffer seg verdens beste system, så er det jo ikke slik at man automatisk oppnår denne effektiviteten. I PowerOffice Go sier mye seg selv, men vi legger stor vekt på å utarbeide og implementere den nye måten å arbeide på. Man kan rett og slett ikke ta med seg all eksisterende arbeidsmetodikk inn i et slikt system. Da er man kanskje digitalisert, men man har ikke effektivisert. Sentralt i dette er «best practice», som også omfatter våre støttesystemer og samhandling med kunden.

5. Standardisering for automatisering og digitalisering
Det er vektlagt forenkling for å komme i gang med automatisering og digitalisering, og en svært lav brukerterskel. API’et som PowerOffice har lagt til rette for gjør at man på en svært enkel måte kobler sammen andre systemer.

6. En plattform for videre utvikling
Gjennom egen erfaring vil det oppstå store utfordringer og problemer med å henge med i utviklingen når man har spesialløsninger eller et system som helt eller delvis tilnærmer seg en spesifikk bransje. Dette ser vi i form av større kostnader på utvikling og langt større risiko for feil. Ikke minst lengre leveringstid på ny funksjonalitet. Bransjeløsninger får bransjeleverandører ta seg av – så lenge det er enkelte å integrere. Og det er enkelt!

7. En leverandør som faktisk lytter – og handler
Vi opplever menneskene bak PowerOffice Go brenner for oss. Vi får alltid svar raskt både fra salg og fra support. PowerOffice gjennomfører også avstemninger blant brukerne om hvilke forbedringer som er mest ønsket – og så gjennomfører de dem. Denne følelsen av å bli hørt kan ikke prissettes i kroner. Vi har også nytt godt av at de alltid stiller opp på kundemøter og når som helst kan ta en time eller to på Skype eller Teamviewer for enten våre ansatte eller våre kunder.

8. Utelukkende gode referanser
Før vi i The VIT velger hvilke systemer vi skal satse på, går vi selvsagt grundig til verks i våre vurderinger. Er det så bra som PowerOffice lover? Gjennom mange samtaler med eksisterende brukere av PowerOffice rundt omkring i Norge har vi utelukkende positive tilbakemeldinger.

9. Et system for 80-90 prosent av kundemassen
Vi vil aldri klare å få alle kunder inn på ett system, fordi enkelte kunder har veldig spesialiserte krav. Jeg mener at PowerOffice Go vil fungere for mer enn fire av fem av våre kunder, og jeg vil si at vi har et ganske normalt tverrsnitt av små og mellomstore bedrifter som kunder.

Universets supreste regnskapssystem