Blogg

Digitale løsninger gjør oss til bedre murere

Digitale løsninger gjør oss til bedre murere

Publisert 22.01.2018

Blogg

Digitale løsninger gjør oss til bedre murere

Digitale løsninger gjør oss til bedre murere

Publisert 22.01.2018

– Digitale løsninger gjør oss til bedre murere Dette sier daglig leder Håkon Sletta i suksessrike AK Byggservice. Bare i fjor vokste arbeidsstyrken og omsetningen med femti prosent. For å sikre oversikt og kontroll skrotet virksomheten for et drøyt år siden sin Excel-baserte oppfølging av regnskapsarbeidet, til fordel for den skybaserte løsningen PowerOffice Go. Fremtiden […]

– Digitale løsninger gjør oss til bedre murere

Dette sier daglig leder Håkon Sletta i suksessrike AK Byggservice. Bare i fjor vokste arbeidsstyrken og omsetningen med femti prosent. For å sikre oversikt og kontroll skrotet virksomheten for et drøyt år siden sin Excel-baserte oppfølging av regnskapsarbeidet, til fordel for den skybaserte løsningen PowerOffice Go. Fremtiden er nemlig digital. På alle plan. Også for murere.

AK Byggservice ble startet i 2005 og utviklet seg raskt til å bli et ettertraktet murerfirma med spisskompetanse innenfor rehabilitering, nybygg, puss og flislegging. Spesielt mye skryt og oppmerksomhet har selskapet høstet for sin håndtering av murarbeidet på en rekke historiske bygg. Blant de mer prestisjefylte oppdragene kan følgende med fordel nevnes; St. Olavs domkirke (1856), Grünerløkka Skole (1895) og Foss Videregående Skole (1900).

– Vårt fokus og vår forretningsside har helt siden oppstarten vært å levere arbeid av ypperste kvalitet til avtalt pris og innenfor gitte tidsrammer. Jeg er rimelig viss på at det er grunnen til at vi stadig blir betrodd prestisjefylte prosjekter. Nøkkelen til videre suksess er å levere enda bedre kvalitet, yte enda bedre service og være enda mer forutsigbare. For å få til det bestemte vi oss for å digitalisere på mange plan, sier Sletta, som per i dag driver et selskap med 75 egne ansatte. I tillegg leier han inn ett tilsvarende antall dyktige fagarbeidere etter behov.

Ansatte

Mill. omsetning

Digitaliser eller dø

Byggenæringen er uten sammenligning Norges største landbaserte næring og omsetter årlig for et sted mellom fire og fem hundre milliarder kroner. De seneste årene har en samlet norsk byggenæring tatt sjumilsteg mot en gjennomdigitalisert virkelighet. En virkelighet hvor alle fysiske bygg har en tredimensjonal «digital tvilling.» En tvilling som ikke bare representerer et geometrisk speilbilde av det bygde, men også inneholder alle byggets små og stor bestanddeler – og tilhørende dokumentasjon – ned til minste lille fuge. Teknologien digitaliseringen benevnes gjerne BIM (Building Information Model).

– Vi er ikke blant de som løper først, men vi ser jo hvilken vei det går og dette er helt klart en utvikling vi ønsker velkommen og vil være en del av. Vi er derfor i ferd med å kurse oss kraftig opp og tar stadig flere digitale verktøy i bruk. Både under prosjektering og ute på byggeplass. At vi kan forholde oss til digitalt arbeidsunderlag og levere ferdig-dokumentasjonen på de ulike jobbene digitalt, er noe alle store byggherrer og entreprenører vil komme til å kreve i den nærmeste fremtid. Flere av de vi jobber for krever det allerede. Så i stedet for å stritte i mot prøver vi å utnytte dette til vår fordel, sier Sletta.

Krim umulig med BIM?

Ved hjelp av en BIM kan alt som gjøres av arbeid på – og det som inngår av komponenter i – ett gitt bygg, logges og dermed gjøres sporbart. Ikke bare vet man gjennom BIMen hvilke produkter som er brukt hvor. Man vil også kunne «se» hvem som har montert det, hvor lang tid det tok, om vedkommende har papirene i orden og om bedriften han jobber i betaler sine skatter og avgifter. Dette vil gjøre det ytterst vanskelig å bedrive arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.

–  Å konkurrere med skurker som verken betaler sine ansatte anstendig lønn eller skatter til felleskapet – og av den grunn kan fallby sine tjenester – er tungt. For alle seriøse er derfor digitaliseringen gull og vi ønsker den velkommen. Jeg er dessuten overbevist om at dagens og morgendagens digitale verktøy gjør oss til bedre murere. Murere med høyere presisjon og større total forståelse for den prosessen vi hver dag er en del av, sier Sletta.

Styring, kontroll og oversikt

Av samme grunn var daglig leder Sletta heller ikke tung å be da selskapets mangeårige regnskapsbyrå Probusspurte om de kunne tenke seg å ta i bruk et moderne, skybasert regnskapssystem.

– Det hjelper ikke å være faglig sterk, sikre seg de beste oppdragene og ha de flinkeste håndverkerne på laget, om man ikke har kontroll, styring og oversikt på det enkelte prosjektet. I PowerOffice Go har vi funnet et system som på den ene siden gir oss en hensiktsmessig arbeidsflyt og på den andre sørger for full kontroll med alt vi MÅ ha på stell. Dessuten er det intuitivt og krever minimalt med opplæring. Noe som igjen gjør det lett å delegere oppgaver og samtidig ha trygghet for at det fordelte regnskapsarbeidet faktisk blir utført, sier Sletta.

Prosjektstyring gjort enkelt

En av de tingene han som daglig leder setter høyest etter å ha brukt PowerOffice Go gjennom et drøyt år, er hvordan systemet gir en kontroll og oversikt som det er lett å formidle videre. Det er til enhver tid bare å kjøre ut feiende flotte rapporter for nøyaktig den perioden man måtte ønske. Uansett om det er snakk om et enkelt prosjekt, flere sett i sammenheng eller for virksomheten under ett.

– Den svært enkle og alltid oppdaterte bilagsflyten, gjør at vi alltid VET hvordan vi ligger an på de respektive prosjektene. Oversikt og kontroll gir i seg selv bedre og mer forutsigbar økonomi. På toppen har vi besparelsen som ligger i frigjort tid for kontoransatte. Noe som i seg selv gjør at vi tjener mer penger. Per i dag har vi en kontoransatt som jobber aktivt opp mot regnskapsbyrået vårt og de forskjellige prosjektlederne. Med PowerOffice Go har det blitt lettvint og lite tidskrevende å få godkjent bilag. Hun bare skanner bilaget. Laster det direkte opp og gir beskjed til prosjektansvarlig. Som på sin side kan gå inn i systemet fra mobilen og godkjenne det derfra. Det er veldig vanskelig å forestille seg en enklere, raskere og mer presis flyt i det daglige regnskapsarbeidet, sier Sletta.

Trygghet som konkurransefortrinn

Sletta er overbevist om at det skybaserte regnskapssystemet gir ham et klart konkurransefortrinn – også utover det rent praktiske og arbeidsbesparende – i et marked hvor små marginer ofte avgjør hvem som stikker av med oppdragene.

– At vi ved alle korsveier viser oss å være et selskap med dyp kontroll og oversikt, gir oss et stempel av seriøsitet og forutsigbarhet. Egenskaper som etterspørres i stadig videre omfang. Å gang på gang vise at vi har vårt på greip når det kommer til timeverk, matriellforbruk og prosjektstyring, er pur trygghet for entreprenørene. Og trygghet i vår bransje er ikke noen selvfølge. Derfor kan du godt si at våre digitale verktøy og løsninger har løftet oss. Både som håndverkere og som selskap, avslutter Sletta.