Blogg

Glemmer spilt melk – tjener mer penger

Glemmer spilt melk – tjener mer penger

Publisert 10.01.2022

Blogg

Glemmer spilt melk – tjener mer penger

Glemmer spilt melk – tjener mer penger

Publisert 10.01.2022

Gjennom mange år har Narvik Bygg vokst innen utvikling av prosjekter, boliger og eiendommer for salg og utleie. Her forteller de hvordan.  Det startet som for mange andre i bransjen. Tre-fire mann, og oppføring av eneboliger og andre serviceprosjekter for privatpersoner og næringsliv i nærområdet. Deretter kom flere prosjekter. Renommeet var godt og det spredte […]

Gjennom mange år har Narvik Bygg vokst innen utvikling av prosjekter, boliger og eiendommer for salg og utleie. Her forteller de hvordan. 

Det startet som for mange andre i bransjen. Tre-fire mann, og oppføring av eneboliger og andre serviceprosjekter for privatpersoner og næringsliv i nærområdet.

Deretter kom flere prosjekter. Renommeet var godt og det spredte seg. Flere ønsket å kjøpe tjenester og bedriften vokste jevnt.

Siden da har Narvik Bygg vært en av de ledende entreprenørene i regionen med kompetanse til å lede og bygge prosjekter for alle aktører i alle størrelser.

Enormt sterke

Bedriften har nå over 30 seriøse håndverkere ute på byggeplasser, som har med seg yrkesstolthet i alt arbeid og gjennomføring.

– Vi har en administrasjon med faglig tyngde, en blanding av erfaring fra praktiske fag, til flere med realkompetanse på øverste hylle. Vi er stolte av våre ansatte og det de leverer. Sammen er vi enormt sterke, og sterkere skal vi bli, sier daglig leder Bjørn Fredrik Edvardsen.

Han forteller om en reise fra oppstarten til i dag som har vært konstant i bevegelse, med forbedring, utvikling og drift av prosjekter. Det har også blitt lagt ned mye arbeid i utvikling og kompetansebygging for nye og eksisterende medarbeidere.

– Vi har alltid hatt fokus på arbeidsmiljø i alle faser. Vi er opptatt av å bygge en solid og bærekraftig arbeidsplass, som skal representere Narvik på en seriøs måte, sier Edvardsen.

Enkelt og greit er firmaets kjernevirksomhet å være den totale entreprenør for både private, offentlig og næringsdrivende med rammeavtaler på tømring og betongarbeid, kundetilpassede og egenutviklede boligprosjekt.

For å lykkes så godt som de har gjort og samtidig fortsette ferden videre, er samarbeidet med Økoråd Narvik AS og bruken av PowerOffice Go essensiell.

– Det gir oss daglig og total oversikt over bedriftens økonomi, kjapp fakturering, oversikt rundt betalinger, prosjektkontroll, prosjektoversikt, kundeoversikt, og mye mer. Vi har faktisk alt i denne løsningen, forteller Edvardsen.

Han forteller om en hverdag hvor bransjen er i konstant utvikling og som krever at de kan omstille seg raskere enn konkurrentene. Dette kan til tider skje fra en dag til en annen. Med tett dialog med regnskapsfirmaet Økoråd Narvik og en sømløs overgang til papirløs arbeidsplattform med PowerOffice Go, har entreprenøren nå totalkontroll på økonomi, prosjekter og bedriftsregnskap.

Til en hver tid – hvor som helst.

– Vi lever jo av å levere prosjekter til avtalt pris, tid og kvalitet og i tillegg kreves det at vi er forutsigbare. Det at vi forstår hver enkelt kundes behov, er avgjørende, sier Edvardsen.

Økoråd Narvik

Helt siden 2006 har Narvik Bygg og Økoråd Narvik ved Rolf Morten Karlsen samarbeidet.

– Rolf Morten har vært svært betydningsfull rådgiver for bedriften i snart 16 år. De gir oss trygghet og god oppfølging, daglig. Dermed får vi konsentrert oss om nye og større prosjekter, det forteller eier av Narvik Bygg, Anders Brækken.

Det var Økoråd Narvik som i sin tid kom med anbefalingen om å velge PowerOffice Go som regnskap-og økonomiplattform. Det tok ikke lang tid for Narvik Bygg hadde satt seg inn i alt av fordeler og muligheter. 

Den gang da, og for fremtiden. Som faktisk er nå.

– I dag er vi særdeles fornøyd med det valget. Vi kunne sikkert gått for PowerOffice Go og skyregnskap på et tidligere tidspunkt, siden vi har fått en utmerket utvikling etter etablering av PowerOffice Go, men det er ikke vits å gråte over spilt melk, her er det bare å se fremover, avslutter Brækken.

Overgangen

Før PowerOffice Go i 2014 benyttet Narvik Bygg AS Økoråd Narviks tradisjonelle systemer Disse serverbaserte løsninger som krevde installasjoner for tilgang men som likevel fungerte greit i hverdagen. Overgangen til PowerOffice var uproblematisk og læringskurven for å bruke systemet var lav.

– Gjennom bruk av PowerOffice har Narvik Bygg AS etter mitt skjønn fullt ut løst sine regnskapsmessige behov og systemet er velegnet til deres hverdag, sier Rolf Morten Karlsen, daglig leder i Økoråd Narvik.

Ved å benytte en programvare som ivaretar de behov en bedrift har, samt en regnskapspartner som forstår og har kunnskap, har Narvik Bygg dratt full fordel av dette elementære samspillet.

Det Økoråd konkret gjør for Narvik Bygg AS, er:

– Vi gir Narvik Bygg AS i likhet med alle våre kunder en bekymringsløs hverdag knyttet til alle funksjoner for regnskapsrelaterte og administrative problemstillinger. I dette ligger håndtering av faktura, prosjektoppfølging, betaling, personal, årsoppgjør mv. I tillegg er våre medarbeidere oppdaterte på skatte, lønns og avgiftsmessige problemstillinger som vi enten løser fra egen stab eller gjennom vårt nettverk i Norge. I så måte er det viktig å både ha en god rådgiver som innehar kompetanse «in house» og som ikke minst kan innhente kompetansen eksternt hvis det er behov for dette, forteller Karlsen.

Universets supreste regnskapssystem