Blogg

Hvordan føre regnskap for en robot?

Hvordan føre regnskap for en robot?

Publisert 04.09.2019

Blogg

Hvordan føre regnskap for en robot?

Hvordan føre regnskap for en robot?

Publisert 04.09.2019

Lighthouse8 er et teknologidrevet medieselskap i svært sterk vekst og utvikling, med ansatte som stadig er på farten. Det setter tilsvarende store krav til økonomistyringen, rådgivning fra regnskapsfører og regnskapssystem. «Trøndertæl» er ordet som brukes om urkraften til trøndere med teft og innsats utover det vanlige. I så fall har Kate McCloud nettopp gitt begrepet […]

Lighthouse8er et teknologidrevet medieselskap i svært sterk vekst og utvikling, med ansatte som stadig er på farten. Det setter tilsvarende store krav til økonomistyringen, rådgivning fra regnskapsfører og regnskapssystem.

«Trøndertæl» er ordet som brukes om urkraften til trøndere med teft og innsats utover det vanlige. I så fall har Kate McCloud nettopp gitt begrepet en ny standard. Døgnet rundt og hele året overvåker hun nettsteder, analyserer enorme datamengder og tilpasser markedsføringskampanjer for kundene i løpet av et sekund.

Kate har bidratt sterkt til rakettveksten i Lighthouse8, arbeidsgiveren hennes – og det uten at Arbeidstilsynet foreløpig har protestert mot arbeidsforholdene. Så er heller ikke Kate en vanlig trønder, men en robot proppfull av kunstig intelligens (AI) utviklet med støtte fra Norges forskningsråd og Innovasjon Norge.

Fra 2016 til 2018 ble inntektene tredoblet, og forventes i 2019 å ende rundt 100 millioner kroner. Veksten skaper imidlertid andre utfordringer, bedyrer gründer og CEO Freddy Aursø:

– Vi er jo et teknologiselskap som bygger AI-løsninger og roboter. Det vi bruker tiden og kreftene på – og som krever all vår oppmerksomhet – er i all hovedsak utvikling og vekst. Regnskap og økonomistyring er ikke vår kjernevirksomhet, men det må likevel integreres og henge sammen med den daglige driften.

Mens løsningene til Lighthouse8 er i forkant av den teknologiske revolusjonen, har ikke dette alltid vært tilfelle med økonomistyringen. Timeføring og reiseregning er to eksempler på viktige komponenter som før ikke var fullt integrert med regnskapssystemet. Og Aursø hadde ikke tilgang på oppdaterte tall for bedriftens økonomiske helsetilstand direkte fra regnskapssystemet. Med andre ord, Kate jobbet ikke med økonomien.

– Lighthouse8 ble startet i Australia, og der hadde vi regnskapsløsninger som teknologisk sett lå langt framme. Vi utfordret vår norske regnskapsfører gjennom alle år, Soldi i Trondheim, til å bistå med et teknologisk løft på økonomiområdet. Det var første gang vi ble kjent med det norske systemet PowerOffice Go, som så langt har vært en utelukkende positiv opplevelse.

Aursø trekker fram den mobile plattformen som et av eksemplene:

– Reiseregning og godkjenning av faktura er ting jeg gjør mens jeg sitter på tog og buss, gjerne på veg til eller fra et kundemøte. Da er det selvsagt at regnskapssystemet fungerer like godt på mobiltelefon som på laptopen. Nå registrerer jeg reiseregninger før jeg er tilbake på kontoret, og alt blir automatisk klar for økonomiavdelingen vår.

– Det beste er kanskje at vi faktisk ikke tenker så mye over at vi fører regnskap i det hele tatt. Bilagsføring er blitt langt mer integrert i den daglige driften, og vi har hele tiden et oppdatert regnskap. Det føles ganske så friksjonsfritt når alt vi trenger er en del av samme regnskapssystem, samt at vi samhandler med regnskapsfører i felles plattform.

I Lighthouse8 er det to personer som til vanlig håndterer økonomistyringen, CFO og Head of Operations. De to håndterer også regnskapet for kontorene i Singapore, London og Australia. Aursø håper at også disse kontorene etter hvert kan bruke PowerOffice Go, som han sier er det beste systemet han har sett globalt.

– Når både vi og regnskapsfører får frigjort tid som før ble brukt til rutinearbeid, blir det desto mer rom for å bruke Solditil rådgivning. For eksempel har vi fått verdifull bistand til å gjennomføre emisjoner og å gjøre de ansatte til aksjonærer. Soldi har også hjulpet oss med rapporteringsarbeidet overfor Norges forskningsråd og Innovasjon Norge.

Gleden er gjensidig; daglig leder Arne Dahl i Soldi er godt fornøyd med kunden sin:

– Én ting er stoltheten det skaper blant de ansatte når vi jobber for en av regionens og landets fremste selskaper innen roboter og kunstig intelligens. Når vi jobber for et så sterkt teknologimiljø, gjør det også noe med oss som regnskapsbyrå. Vi motiveres til å være lenger «framme i skoene» som rådgivere og til selv å fornye oss teknologisk. Det er vinn-vinn.