Blogg

Kastet ut alle papirtunge permer og erstattet dem med en sky

Kastet ut alle papirtunge permer og erstattet dem med en sky

Publisert 30.03.2017

Blogg

Kastet ut alle papirtunge permer og erstattet dem med en sky

Kastet ut alle papirtunge permer og erstattet dem med en sky

Publisert 30.03.2017

ECIT er et nordisk konsern som griper muligheten en gjennom-digitalisert virkelighet åpner for. Selv om kompetanse-huset er spredd over hele Skandinavia, har de – og deres kunder – mange stordriftsfordeler man vanligvis forbinder med større regnskaps-selskaper. – At vi som selskap er hundre prosent digitale og skybaserte gjør at vi kan samarbeide tett. Uavhengig av […]

ECITer et nordisk konsern som griper muligheten en gjennom-digitalisert virkelighet åpner for. Selv om kompetanse-huset er spredd over hele Skandinavia, har de – og deres kunder – mange stordriftsfordeler man vanligvis forbinder med større regnskaps-selskaper.

– At vi som selskap er hundre prosent digitale og skybaserte gjør at vi kan samarbeide tett. Uavhengig av geografisk avstand og landegrenser. For våre kunder betyr dette at uansett hvilken utfordring de måtte stå ovenfor, så har vi kompetanse å koble inn. Ett eller annet sted i vårt system finnes det alltid noen som kan svare, løse eller rette opp. For kundene oppleves det som om vi alle sitter på samme kontor, sier Joachim Cook Jensen, daglig leder i ECIT Centrum AS i Oslo, som er ett av totalt 65 kontorer fordelt på 2 i Sverige, 53 i Norge og 10 i Danmark. Kontorer som til sammen sysselsetter 675 kloke IT- og regnskapshoder.

Stordriftsfordelene konsernet henter ut gjennom å være gjennom-digitaliserte, begrenser seg imidlertid ikke til bytte av kompetanse og utveksling av, spesialisert kunnskap. Å være skybasert gjør for eksempel konsernet sett under ett mindre avhengig av å unngå sykefravær.

– Det spiller jo ingen rolle hvem kundene forholder seg til, eller hvor vedkommende måtte befinne seg. Dette gir ikke bare en fleksibilitet. Det gir også en trygghet som jeg vil påstå er et vesentlig fortrinn i forhold til mer tradisjonsbundne regnskapskontorer. PowerOffice Go er et system som lar oss og våre kunder nyttiggjøre seg av dagens digitale teknologi på en optimal måte, sier Peiman Parsa, daglig leder i ECIT Regnskapsbistand AS.

Å gå fra en manuell virkelighet til en full-digitalisert verden kan være skremmende for noen og enhver. Slik er det overraskende nok ikke. Selv konservative kunder med en hang til det velkjente, har tatt det nye systemet i bruk.

– På toppen av fordelene systemet byr på, kommer jo alle de generelle plussene knyttet til å løse sine oppgaver opp mot et skybasert system. Ikke bare kan de få oppdaterte regnskaper hver eneste ettermiddag, man trenger heller ikke installere noe. Kontakt med internett er det eneste som kreves. Å jobbe fra mobiltelefon, nettbrett eller en tilfeldig internett-kafe, er like presist, kjapt og lettvint som å gjøre regnskapsjobben på kontoret, sier Parsa.

At det som tidligere var relativt komplisert for kundene nå lar seg løse på farten eller fra sofakroken, fører til at regnskap ikke er en samvittghetsbyrde som hoper seg opp og manifesterer seg i en stadig voksende kvitteringshaug mot slutten av måneden. Tvert i mot er løpende bilagsregistrering, direkte remittering og automatisert fakturering blant de faktorene som gjør at regnskapet til enhver tid er oppdatert og mer etterrettelig.

– PowerOffice Go har ikke bare forandret måten vi jobber på. Det skybaserte systemet gir oss også en oppdatert innsikt i den enkelte kunde utfordringer og muligheter. I en tradisjonell sammenheng kommer regnskapsmaterialet inn to måneder etter at hendelsen faktisk har funnet sted. I PowerOffice Go jobber vi hele tiden i sanntid. Hver dag. Året rundt. Det er klart det øker forståelsen for arbeidet som gjøres på økonomistyrings-siden. På den måten får den enkelte kunden et oppegående styringsverktøy og vi et bedre instrument til å gi presise og kloke råd, avslutter Jensen.