Blogg

Nyheter april 2017

Nyheter april 2017

Publisert 09.04.2017

Blogg

Nyheter april 2017

Nyheter april 2017

Publisert 09.04.2017

PowerOffice Go er oppdatert med mange nyheter og forbedringer. Go Lønn A02 som lastes ned fra Altinn for import av arbeidsforhold kan nå importeres som zip-fil. Bruker kan igjen jobbe med flere lønnskjørings-utkast samtidig – det gis nå kun en advarsel ved oppretting av flere samtidige lønnskjøringer på en klient. Støtte for tabelltype «Spesielt tabelltrekk […]

PowerOffice Go er oppdatert med mange nyheter og forbedringer.

Go Lønn

 • A02 som lastes ned fra Altinn for import av arbeidsforhold kan nå importeres som zip-fil.
 • Bruker kan igjen jobbe med flere lønnskjørings-utkast samtidig – det gis nå kun en advarsel ved oppretting av flere samtidige lønnskjøringer på en klient.
 • Støtte for tabelltype «Spesielt tabelltrekk for utenlandske arbeidstakere».

Regnskap

 • Autokontering av bilag fra nye leverandører. Go bruker en erfaringsbasert algoritme for å finne den mest sannsynlige kostnadskontoen. Hvis denne endres så er det den endrede kontoen som vil foreslås neste gang det kommer faktura fra samme leverandør. Autokontering kan slåes av per klient i menyen: Innstillinger | Finans | Bilagsføring.
 • Mulighet for å korrigere posterte bilag i en åpen periode uten at det dannes korreksjonsbilag. Dersom perioden er lukket vil det fortsatt bli opprettet et korreksjonsbilag som blir postert første dato i åpen periode. Korreksjon krever at rollen har tilgang til å korrigere posterte bilag.
 • Bilag som blir slettet fra bilagsføring kan finnes igjen i hendelsesloggen, med mulighet for å gjenopprette det slettede bilaget.
 • Mulighet for å filtrere på flere bilagstyper samtidig i rapporten bilagsjournal.
 • Link til bankavstemming selv om alle transaksjoner er avstemt. Det gjør avstemmingsdokumentasjonen tilgjengelig også når alle poster er avstemt.
 • Eksport av MVA-meldingen til PDF og Excel.
 • Ny alternativ kolonne Bruttobeløp på fakturalinjer.

Integrasjoner

API

 • Ny service OutgoingInvoice for salgsordre (mangler foreløpig støtte for vedlegg).
 • Ny service for mottak av lønnsgrunnlag fra 3.parts timeregistrering.
 • Ny service AccountTransaction som støtter en langt mer effektiv håndtering for henting av transaksjoner.