Blogg

Nyheter desember 2015

Nyheter desember 2015

Publisert 10.09.2016

Blogg

Nyheter desember 2015

Nyheter desember 2015

Publisert 10.09.2016

PowerOffice Go er oppdatert med mange nyheter og forbedringer i desember. Integrert med Nettlønn Tjenesten Nettlønn er nå sømløst integrert med PowerOffice Go. Det betyr at lønnsjournaler overføres automatisk fra Nettlønn til Go. Du slipper å lese ut og inn filer. Med PowerOffice Go og Nettlønn har du et komplett regnskaps- og lønnssystem i skyen. […]

PowerOffice Go er oppdatert med mange nyheter og forbedringer i desember.

Integrert med Nettlønn

Tjenesten Nettlønn er nå sømløst integrert med PowerOffice Go. Det betyr at lønnsjournaler overføres automatisk fra Nettlønn til Go. Du slipper å lese ut og inn filer. Med PowerOffice Go og Nettlønn har du et komplett regnskaps- og lønnssystem i skyen. Les mer om Nettlønn.

Integrert med Maestro Årsoppgjør

Maestro Årsoppgjør er sømløst integrert med PowerOffice Go. Saldobalanse, transaksjoner og bilag hentes enkelt fra Go når du jobber i Maestro. Les mer om Maestro sine løsninger.

Integrert med Data Nova

Data Nova butikkdataløsninger er nå sømløst integrert med PowerOffice Go. Det betyr at kassejournaler overføres automatisk fra Data Nova til Go når du foretar dagsoppgjøret. Les mer om Data Nova sine løsninger.

Integrert med Danske Bank

Bruker du Danske Bank kan du nå få avstemt banken helt automatisk – hver dag.

Factoring

Mange bruker factoring for å finansiere fordringer. Nå har vi støtte for å sende faktura der innfordringen gjøres fra factoringselskapet. Etter et enkelt oppsett tar det kun ett klikk for å oversende factoringfiler og fakturajournal fra Go til factoringselskapet. Oversendelsen kan gjøres enden via e-post eller opplasting til FTP-server. Første format som støttes er SG-Finans.

Andre nyheter og forbedringer

 • Favoritt-stjerne i klientmenyen. Favorittklienter vil alltid komme øverst i klientvelgeren.
 • Periodisering av utgående faktura. Se video av funksjonaliteten.
 • Omsetningsrapporten kan nå kjøres på egendefinert periode og utvalg på avdeling
 • Ny rapport MVA spesifikasjon som viser MVA føringer pr. konto, med drilldown til transaksjoner
 • Støtte for delprosjekter, samt prosjektregnskap pr. delprosjekt
 • Støtte for hurtigtast F2 for oppslag på produkt når du står i produkt-feltet på en fakturalinje
 • Eksport av bilag (bilder) fra meny innstillinger -> eksport. Utvalg på periode eller bilagsnr fra-til.
 • Eksport av leverandørfakturaer (bilder) fra rapport leverandørfakturaer
 • Valg for å mva-behandling per fakturalinje. Skjult kolonne som kan hentes fram.
 • Standard import er flyttet fra menyen innstillinger til menyen bilagsimport
 • Støtte for å importere fakturabilder som er generert fra JobOffice. PDF’ene zippes og hentes inn via standardimport
 • Bankavstemmingsfiler skal nå lastes opp fra menyen bilagsimport. Alle bankavstemmingsfiler som lastes ned automatisk fra banken vil vises under importert-fanen i bilagsimport.
 • API integrasjonen vil nå bruke standard MVA kode fra kontoplanen dersom MVA kode ikke er spesifisert

Befriende enkelt regnskapssystem