Blogg

Nyheter februar 2019

Nyheter februar 2019

Publisert 12.02.2019

Blogg

Nyheter februar 2019

Nyheter februar 2019

Publisert 12.02.2019

PowerOffice Go er oppdatert med mange nyheter og forbedringer: Generelt Klientens angitte e-post settes nå som returadresse på e-postmaler og blir benyttet hvis mottaker svarer på mottatt e-post. Adressen kan overstyres. Ved utsending av e-post via «del-knappen», er svaradressen til brukeren som sender e-posten. Regnskap Mulighet for deaktivering av bankkontoer som ikke er i bruk. […]

PowerOffice Go er oppdatert med mange nyheter og forbedringer:

Generelt

 • Klientens angitte e-post settes nå som returadresse på e-postmaler og blir benyttet hvis mottaker svarer på mottatt e-post. Adressen kan overstyres.
 • Ved utsending av e-post via «del-knappen», er svaradressen til brukeren som sender e-posten.

Regnskap

 • Mulighet for deaktivering av bankkontoer som ikke er i bruk.
 • Dublettkontroll ved opprettelse av bankkontoer på tvers av alle klienter i Go.

Prosjekt

 • Lagt til filter «Vis delprosjekt» i rapportene «Timerapport per prosjekt» og «Prosjektrapport»

Lønn

 • Støtte for lott eller part (herunder minstelott) til fisker.
 • Det er lagt inn varsel i lønnskjøringen for kildeskatt som overskriver grensen på kr 617.500,-.
 • Ny lønnskjøringstype «korreksjoner». Denne lønnskjøringstypen sender ikke inn arbeidsforhold. Lønnskjøringen rapporterer kun inn inntektsmottakere som har registreringer i lønnskjøringen i a-meldingen.

Integrasjoner (Oversikt over alle integrasjoner i Go finner dere her: Utvidelser)

 • Direkteintegrasjon med Fenistra.
  Løsningen benyttes for å overføre bilagsinformasjon direkte til PowerOffice Go basert på fakturering utført i Fenistra Eiendom. Løsningen validerer automatisk konteringsinformasjon før overføring.
 • Direkteintegrasjon med Avant Legal 365.
  Integrasjon av bl.a. klientregister og saksregister, samt fakturering av førte timelister i fagsystemet med ulike timepriser/avtaler og fordeling mellom flere klienter og forsikringselskaper. Også håndtering innbetaling, provisjonsavregning, utlegg og klientmidler. Systemet er tilpasset advokatbransjen.
 • Direkteintegrasjon med NordKred.
  Enkel fakturautsendelse og oppfølging. Integrert og automatisert løsning hvor NorKred sender ut faktura på alle kjente formater og følger opp med purring og inkassovarsel.

API

 • Nye tjeneste for å skape bilag i Go. Tjenesten vil være en forbedring av import tjenesten og en ny anbefalt metode for å importere bilag til Go via API.

Universets supreste regnskapssystem