Blogg

Nyheter juli 2018

Nyheter juli 2018

Publisert 09.07.2018

Blogg

Nyheter juli 2018

Nyheter juli 2018

Publisert 09.07.2018

PowerOffice Go er oppdatert med mange nyheter og forbedringer: Regnskap Avdeling og prosjekt er implementert på hodenivå i bilagsføringen. Mulighet for å velge annen bankkonto for utbetaling enn driftskonto i bilagsføringen. Omskrevet og samordnet logikk i forbindelse med bilagsgodkjenning (også reiseregninger). Ny knapp for å returnere til avsender. Autogodkjenning av bilag når avsender og godkjenner […]

PowerOffice Go er oppdatert med mange nyheter og forbedringer:

Regnskap

 • Avdeling og prosjekt er implementert på hodenivå i bilagsføringen.
 • Mulighet for å velge annen bankkonto for utbetaling enn driftskonto i bilagsføringen.
 • Omskrevet og samordnet logikk i forbindelse med bilagsgodkjenning (også reiseregninger).
 • Laget bedre gruppering av betalinger før oversending til bank/Nets for å unngå avvisninger.
 • Alle søk henter nå inntil 100 treff med sortering på kolonne.
 • Mulighet for å sette avdeling på kundekort.

Timeføring

 • Ny rapport: Sykefraværsrapport.
 • Rapporter: Tilgangsbegrensning – kun tilgang til å se egne timer i timerapporter.

Lønn

 • Behandlingsmåte «utleggstrekk» har endret navn til «trekk til fordringshaver». Denne gir nå mulighet til å legge inn fast beløp uten saldo som trekkbeløp.
 • Lønnsart for bidragstrekk er nå standard lønnsart for nye klienter.

Integrasjoner (Oversikt over alle integrasjoner i Go finner dere her: Utvidelser)

Bank

 • Pilottesting av bankintegrasjon med De Samarbeidende Sparebankene. Første bank i pilot er Haugesund Sparebank.
 • Pilottesting av bankintegrasjon med Eikabankene. Første bank i pilot er Sandnes Sparebank.

Kassasystemer

 • Direkteintegrasjon med kassasystem fra Shoplabs. Kasseoppgjøret blir automatisk sendt inn til PowerOffice Go.
 • Direkteintegrasjon med kassasystem fra PressisPOS. PressisPOS overfører automatisk kredittsalg(faktura), kassaoppgjør, kunder og produkter til PowerOffice Go via en D:dialog.

Inkasso

 • Direkteintegrasjon med inkassoløsning fra Kravia (i pilottesting).
 • Direkteintegrasjon med inkassoløsning fra Hokas (i pilottesting).

Nettbutikk

 • Direkte integrasjon med nettbutikk fra Shoplabs. Automatisk overføring av ordre fra nettbutikken til PowerOffice Go.

Fagsystemer

 • Direkteintegrasjon med ScanShare. Mulighet for å lagre dokumenterer direkte til PowerOffice Go fra en multifunksjonell- og/eller mobilenhet, med full toveis datainnhenting.
 • Direkte integrasjon med Zoho CRM. Automatisk overføring av ordrer fra Zoho til PowerOffice Go. Løsningen leveres av eMonkey.
 • Direkte integrasjon med Opera PMS (Oracle). Overføring av dagsoppgjør og fakturajournal fra Opera til bilag i PowerOffice Go. Filen kan sendes inn via manuell opplasting, eller ftp og sftp integrasjon, avhengig av oppsett i Opera. Løsningen leveres av eMonkey.

Nye reiseregningssatser, statens satser

Fredag 22. juni ble det enighet om statens reiseavtaler for 2018 (statens satser). Endringene i avtalene har virkning for reiser utført f.o.m. 22.06.2018. De nye satsene vil bli oppdatert i PowerOffice Go i løpet av kort tid. Ny beregningsmetode for 6 timers regelen jobber vi med, og vil forhåpentligvis være klar mot slutten av juli.

Kursoversikt 2018

Velkommen på kurs hos oss i høst! Vi er i gang med årets kurssesong og har satt opp flere kurs med PowerOffice Go, Go Lønn og PowerOffice Win.
Bli oppdatert på de nyeste funksjonene, og få fullt utbytte av ditt viktigste verktøy.
Bestill kurs allerede i dag! Kursoversikt 2018.