Blogg

Nyheter mai 2015

Nyheter mai 2015

Publisert 10.09.2016

Blogg

Nyheter mai 2015

Nyheter mai 2015

Publisert 10.09.2016

PowerOffice Go er oppdatert med mange nyheter og forbedringer i mai. De viktigste nyhetene er: Lag tilbud og opprett ordre eller faktura fra tilbud Ordre og ordrebekreftelse Innlegging og oppfølging av budsjett Flere nye grafer på dashboardet Integrasjon med Maestro Årsoppgjør Siden budsjett og tilbud er nye funksjoner er de automatisk skjult i menyen for […]

PowerOffice Go er oppdatert med mange nyheter og forbedringer i mai.

De viktigste nyhetene er:

 • Lag tilbud og opprett ordre eller faktura fra tilbud
 • Ordre og ordrebekreftelse
 • Innlegging og oppfølging av budsjett
 • Flere nye grafer på dashboardet
 • Integrasjon med Maestro Årsoppgjør

Siden budsjett og tilbud er nye funksjoner er de automatisk skjult i menyen for alle andre utenom administratorer. Det er derfor viktig at administrator gir tilgang til de som skal ha denne funksjonaliteten. Dette gjøres ved å gå til meny brukere og rolle-fanen.

Tilbud

Få full kontroll over salgsprosessen fra tilbud til ordre og faktura. Når et tilbud er akseptert lager du ordrebekreftelse og/eller faktura med ett klikk. På dashboardet følger du med på tilbud som venter på aksept, samt oversikt over aksepterte og avviste tilbud.

Ordre og ordrebekreftelse

I menyen faktura har vi endret navn på fanen godkjent til bekreftet. I tillegg har byttet om på rekkefølgen på fanene bekreftet og repeterende. Du starter nå med å lage en ordre som du enten kan fakturere direkte eller bekrefte med ordrebekreftelse i påvente av at den kan faktureres.

Budsjett

Få full oversikt over økonomien ved å legge inn budsjett over forventede inntekter og kostnader. Du kan legge inn budsjetter avdelingsvis med ulike budsjettansvarlige. Budsjettene følger du opp i resultatrapporten, eller i følgende grafer på dashboardet: omsetning, kostnader og resultat.

Integrert med Maestro Årsoppgjør

Hent saldobalansen fra PowerOffice Go til Maestro Årsoppgjør uten filoverføring. Med utgangspunkt i saldobalansen utarbeider du et komplett årsoppgjør med alle skjema og dokumenter som sendes elektronisk inn til AltInn. Fra Maestro Årsoppgjør kan du også gjøre oppslag på transaksjonslister og enkeltbilag i PowerOffice Go. For å aktivere integrasjonen må du legge inn en klientnøkkel i Maestro som identifiserer klienten i Go. Den får du fra Go ved å gå til meny Innstillinger > Utvidelser. Trykk legg til applikasjon, velg Maestro.

Andre nyheter og forbedringer

 • For å få plass til flere menyvalg er hovedmenyen omstrukturert.
 • Standard søk i debet/kredit kolonner i bilagsføringen går mot hovedbokskonti. For oppslag mot leverandører startes søket med – (minus), og + (pluss) for kunder.
 • For oppslag mot åpne poster i bilagsføringen startes søket med – (minus) for leverandører og + (pluss) for kunder. Gjelder bilagstype innbetalinger og ubetalinger.
 • Mulighet for å låse MVA kode til en konto i kontoplanen. Alle salgskontoer er låst til en mva-kode etter oppgraderingen, men kan oppheves ved behov.
 • Inaktive brukere vises ikke lengre i fakturaflyt
 • Toppkundelisten på dashboardet viser omsetning for inneværende år
 • Funksjon for å oppdatere KIDnr på importerte faktura, der KIDnr manglet på opprinnelig import
 • Alle rapporter har fått ny og forbedret layout i alle eksportformater
 • De aller fleste lister kan nå eksporteres til PDF, Excel og CSV.
 • Saldobalanse kan eksporteres til ferdige formater for Maestro, Akelius og Finale
 • Utleggsrefusjoner til ansatte kan nå remitteres og blir matchet etter utbetaling
 • To stegs bekreftelse på identitet ved registrering av nye brukere (e-post og SMS).
 • Fakturadato på utgående faktura kan nå settes helt fritt så lenge perioden er åpen