Blogg

Nyheter mai 2018

Nyheter mai 2018

Publisert 23.05.2018

Blogg

Nyheter mai 2018

Nyheter mai 2018

Publisert 23.05.2018

PowerOffice Go er oppdatert med mange nyheter og forbedringer. Regnskap: Søkefunksjon på bilag i bilagsføringen. Varsling i varslingssenter hvis generering av repeterende fakturaer feiler. Saldo bank fra bankavstemmingsfil presenteres i betalingsliste. Alternativ kolonne for leveringsdato i fakturaliste for utkast/bekreftet/ubetalt/betalt. Timeføring: Ny rapport: Timer per aktivitet Lønn Implementert felt for å legge inn grunnlag feriepenger til […]

PowerOffice Go er oppdatert med mange nyheter og forbedringer.

Regnskap:

 • Søkefunksjon på bilag i bilagsføringen.
 • Varsling i varslingssenter hvis generering av repeterende fakturaer feiler.
 • Saldo bank fra bankavstemmingsfil presenteres i betalingsliste.
 • Alternativ kolonne for leveringsdato i fakturaliste for utkast/bekreftet/ubetalt/betalt.

Timeføring:

 • Ny rapport: Timer per aktivitet

Lønn

 • Implementert felt for å legge inn grunnlag feriepenger til gode fra i fjor på ansattekortet.
 • Lønnskjøringstype «Feriepenger» inkluderer alle som har feriepenger til gode iht feriepengelisten.
 • Ny feriepengerapport med datofilter. Feriepengerapporten inneholder nå en kolonne med inngående saldo slik at kolonnen «til gode» kan avstemmes mot avsetningen av feriepenger.
 • Lønnsinnstillingene har fått en egen fane for feriepenger. Her velges det om det skal være feriepenger iht 5 eller 6 dagers uke, og hvilken feriepengesats som skal benyttes. Det er også muligheter for egendefinert oppsett.
 • Det er opprettet ny trekkpliktig lønnsart (296) som henter feriepenger til gode som er eldre enn fjoråret.
 • Det kan på ansattekortet endres på feriepenger «begrenset til 6G (over 60 år)» for den enkelte ansatte.
 • Lønnsart 101 «trekk i lønn for ferie» splittes nå i 2 linjer for ansatte med feriepenger som er over 60 år. Ny lønnsart  «trekk i lønn for ferie, over 60 år» beregner skatt.
 • Muligheten til å korrigere med lønnskjøring hvis det er benyttet feil feriepenge sats. Korreksjon med lønnsartene 993 og 994.
 • Standardimporten for lønnsgrunnlag kan nå importeres med mva–kode.

Integrasjoner (Oversikt over alle integrasjoner i Go finner dere her: Utvidelser)

 • Direkte integrasjon mellom nettbutikk i Netflexog PowerOffice Go.

API/Regnskap:

 • Ny leveringsmåte for utgående faktura: Ekstern (krever aktivert utvidelse over API for 3-part som kan hente og videresende faktura fra eksternt system).