Blogg

Nyheter mai 2020

Nyheter mai 2020

Publisert 27.05.2020

Blogg

Nyheter mai 2020

Nyheter mai 2020

Publisert 27.05.2020

PowerOffice Go er oppdatert med mange nyheter og forbedringer.

Sikkerhet         
I denne oppdateringen av PowerOffice Go er det lagt inn krav at alle som skal autorisere betalinger i Go, må bekrefte sin brukeridentitet. Brukere som er ikke allerede bekreftet, må verifisere seg ved bruk av BankID. Se PowerBloggom verifisering av brukere.

Regnskap

 • Implementert støtte for 24 nye produktenheter.
 • Implementert valutastøtte i rapportene leverandørfakturaer og kundefakturaer.

Lønn

 • Lønnsart 993 / 994 (Korreksjon feriepenger) kommer ikke med på lønnsslipp
 • Har en ansatt som er «ferdig rapportert og avsluttet» hatt flere arbeidsforhold, så benytter Go det arbeidsforhold med nyest sluttdato ved utbetaling av feriepenger i lønnskjøringstypen feriepenger. Er det flere arbeidsforhold som har samme sluttdato skal det velges den av de som har høyest stillingsprosent.
 • Ny kolonne under kontakter/ansatte som viser om den ansatte er med i FNO-rapporteringen.
 • Nytt felt på ansattekortert under «pensjon» som viser antall timer per år for den ansatte. Feltet kan redigeres. Timeantallet her er til i bruk i FNO rapporten.
 • Alle felt som er listet som krav til en FNO rapport tas med i rapporten selv om feltene ikke har verdier.
 • For beregning av reiseregning er de nye vedtatte satsene lagt inn med virkning fra 1.6.2020 for statens satser.

Time og Prosjekt

 • Splitknapp for visning av prosjekt eller delprosjekt.
 • Nye filter «inkluder delprosjekt» lagt til mange rapporter.
 • Prosjekt: Status prosjekt brutt opp i to separate kolonner.
 • Prosjektregnskap: Nytt valg for «sammenlign med»: Totalt til dato.
 • Desimaltall nå støttet i påslag og oppsett timearter.

API

 • Støtte for duplikatkontroll ved innsending av timer.
 • Mulighet for integrasjonspart å initiere sending av faktura.
 • Endret Import/standardimport slik at Ekstern Kodeikke overskrives av importer.

Integrasjoner

 • Direkte integrasjon med Younium– en enkel og automatisert håndtering av komplekse abonnementsavtaler for B2B.
 • Direkte integrasjon med Cadoo.
  Mulighet til å sende SMS til kontakter fra Poweroffice Go. Krever avtale med Cadoo.
  Powered by Blendr.io. Løsningen leveres av eMonkey AS.
 • Direkte integrasjon med PandaDoc.
  Overfør tilbud fra Panda til Poweroffice Go ordre modulen og legg kopi av PandaDoc tilbud sammen med faktura som en pdf.
  Powered by Blendr.io. Løsningen leveres av eMonkey AS.