Blogg

Nyheter november 2015

Nyheter november 2015

Publisert 10.09.2016

Blogg

Nyheter november 2015

Nyheter november 2015

Publisert 10.09.2016

PowerOffice Go er oppdatert med mange nyheter og forbedringer i november. Kontohjelp Tjenesten Kontohjelp er nå integrert med PowerOffice Go. Det betyr at du får konteringsforslag og mva-behandling når du bokfører en faktura. Kontohjelp holdes daglig oppdatert av autoriserte regnskapsførere. Veiledningene er lettfattelig skrevet og du trenger ikke lang erfaring med regnskap for å kontere […]

PowerOffice Go er oppdatert med mange nyheter og forbedringer i november.

Kontohjelp

Tjenesten Kontohjelp er nå integrert med PowerOffice Go. Det betyr at du får konteringsforslag og mva-behandling når du bokfører en faktura. Kontohjelp holdes daglig oppdatert av autoriserte regnskapsførere. Veiledningene er lettfattelig skrevet og du trenger ikke lang erfaring med regnskap for å kontere riktig. Kontohjelp er en tjeneste fra selskapet DIBKunnskap, som har 20 års erfaring med kunnskapsdatabaser.

Konteringsforslagene er gratis for brukere av Go, mens veiledningene krever at du har et abonnement på Kontohjelp. Alle Go brukere får gratis tilgang til kontohjelp.no ut året hvis man tegner abonnement før 30. nov. 2015. Les mer her.

Utbetalinger

Har du fått for mye innbetalt fra en kunde, eller kanskje har du sendt en kreditnota som skal utbetales? Nå kan du gjøre utbetalinger direkte fra reskontro-oversikten. Når det foreligger en utbetaling vises dette i en egen kolonne i åpne poster i reskontro-oversikten. Etter at en betaling er opprettet kan den enkelt fjernes så lenge den ikke er autorisert og sendt til banken.
Go tar nå vare på kontonummeret ved innbetalinger fra kunder. Dette forenkler eventuelle tilbakebetalinger til kunder.

Nummerserier på reskontroer

For å få bedre kontroll på mellomværende med kunder, leverandører og ansatte kan du definere et ubegrenset antall nummerserier på reskontroer. Nummerseriene må være unik og ikke overlappe andre nummerserier. Reskontroene styres mot en valgfri hovedbokskonto. Når du oppretter en kunde, leverandør eller ansatt velger du hvilken nummerserie som skal brukes. Oppsett av nummerserier finner du i menyen Innstillinger.

Rapportering

Den nye versjonen har fått flere nye rapporter: leverandørfakturaer, innkjøp per leverandør og salg per selger.
Resultatrapporten har fått flere visningsalternativer. Nå kan du velge å se resultatrapporten per måned. For å få plass til alle kolonnene har vi laget en knapp som utvider rapporten til å bruke tilgjengelig sidebredde. Denne knappen er tilgjengelig i alle rapporter.

Her er et tips for å enkelt opprette neste års budsjett på bakgrunn av faktiske regnskapstall:
1. Eksporter den nye 12 måneders resultatrapporten til Excel.
2. Korriger tallene i Excel til neste års budsjetttall
3. Opprett budsjett på bakgrunn av den korrigerte Excel-filen

Vi har endret publiseringsfunksjonen for rapporter. Publiseringsknappen er erstattet med en Del-knapp. Nå kan alle rapporter deles på e-post eller lagres i dokumentsenteret. Listen over publiserte rapporter utgår for alle nye klienter, men vises for alle som har tatt den i bruk. Det er ikke mulig å publisere nye rapporter. Vi anbefaler alle som har publiserte rapporter om å lagre disse i dokumentsenteret eller på annen måte innen 30. april 2016. Etter denne dato vil ikke publiserte rapporter være tilgjengelig.

Andre nyheter og forbedringer

– Godkjenn leverandørfakturaer gjøres nå med et klikk. Skal du ha med kommentar er det et eget valg – Godkjenn med kommentar.
– Fakturafortolkeren er forbedret og gjenkjenner nå flere beløp.
– Mulighet for å slette betalinger som ikke er autorisert
– Søk etter e-post adresser i e-postadressefelt
– Søk etter filer og mapper i dokumentsenteret
– Eksport-knapper er blitt til Del-knapper med flere funksjoner som send på e-post og lagre i dokumentsenteret
– Standardimport har nå støtte for tilbud og ordregrunnlag
– Import av bilagsjournal fra Visma Business
– Salgskonto på produkter kan nå være alt utenom systemkontoer
– Støtte for avdeling og prosjekt ved import av saldobalanse
– Bankavstemmingsformater for DNB og SpareBank 1. Format gjenkjennes automatisk.

Befriende enkelt regnskapssystem