Blogg

Nyheter oktober 2017

Nyheter oktober 2017

Publisert 06.10.2017

Blogg

Nyheter oktober 2017

Nyheter oktober 2017

Publisert 06.10.2017

PowerOffice Go er oppdatert med mange nyheter og forbedringer. Generelt Større arbeidsflate i hele Go Språkstøtte for nynorsk Byråfunksjonalitet Varslingssenter – Systemvarsling på tvers av klienter der det varsles hvis fakturautsendelse ikke kommer fram til mottaker, varsel på innkommende bilag per e-post uten PDF-vedlegg, samt varsel på automatiserte importer som feiler. Utvidet funksjonalitet i klient admin […]

PowerOffice Go er oppdatert med mange nyheter og forbedringer.

Generelt

 • Større arbeidsflate i hele Go
 • Språkstøtte for nynorsk

Byråfunksjonalitet

 • Varslingssenter – Systemvarsling på tvers av klienter der det varsles hvis fakturautsendelse ikke kommer fram til mottaker, varsel på innkommende bilag per e-post uten PDF-vedlegg, samt varsel på automatiserte importer som feiler.
 • Utvidet funksjonalitet i klient admin – Kundeansvarlig per klient, fremdrift i arbeidet, rapportering på tvers av klienter.
 • Brukeradministrasjon på tvers av klienter – Legg til brukertilganger uten invitasjon, aktiver/deaktiver brukere fra en plass, endre rolle til ansatte fra en plass.

Regnskap

 • Automatisk sjekk om kunde kan motta EHF på faktureringstidspunktet.
 • Mulighet for utvidet kontering av EHF-fakturaer på produkt eller mva-kodenivå ved bruk av Big Data.
 • Utvidet valutastøtte på inngående bilag.
 • Endring i logikk for visning av resultathistorikk. Postert saldobalanse vil ansees som historiske verdier hvis resultathistorikk ikke er importert. Er resultathistorikk importert, vil postert saldobalanse ikke ansees som historiske verdier. Dette gjelder for klienter både med oppstart per januar og ellers i året.
 • Støtte for Avtalegiro (i pilot-testing med utvalgte bedrifter).

Timeregistrering

 • Delvis godkjenning av uke.
 • Viderefakturering av prosjektkostnader.
 • Mulighet å sette timepris på kundenivå og klientnivå i tillegg til de eksisterende nivåene som er prosjekt, aktivitet og ansatt. Pris på Ansatt overstyrer pris på Klient, pris per Kunde overstyrer Ansatt osv. Prosjekt er øverst på prisstigen.

Lønn

 • Terminoppgjør (betalingslinje) for utleggstrekk må nå opprettes inne på rapporten Utleggstrekk skatt (på samme måte som Terminoppgjør fra Altinn).
 • Ny behandlingsmåte for lønnsarter «Antall med fast sats».
 • Ansatt med rapportert sluttdato til Altinn, men uten hake for at Arbeidsforholdet er avsluttet og ferdig rapportert, kommer med som Utelattpå lønnskjøringer med betalingsdato i periode etter innsendt sluttdato.
 • Mulighet for overføring av timer til lønn etter lønnskjøring er opprettet.

Integrasjoner (Oversikt over alle integrasjoner i Go finnes her: Utvidelser)

 • Direkte remittering med Handelsbankener tilgjengelig for alle (ISO20022)
 • Direkte remittering med Sparebanken Møreer tilgjengelig for alle (ISO20022)
 • Direkte remittering med Sparebanken Vester tilgjengelig for alle (ISO20022)
 • Direkteintegrasjon Mobile Workerer tilgjengelig for alle. Automatisk overføring av lønnsgrunnlag og fakturaunderlag fra MW til Go.
 • Direkteintegrasjon SmartDoker tilgjengelig for alle. Timene overføres enkelt fra SmartDok til Go Lønn, og sjekker samtidig at viktige registre i begge systemene er synkronisert.
 • Direkteintegrasjon ProResulter tilgjengelig for alle. Automatisk flyt av prosjekter og kunder fra Go til PR, overføring av lønnsgrunnlag og fakturaunderlag fra PR til Go.
 • Direkteintegrasjon ELinner tilgjengelig for alle. Automatisk flyt av ordre, timer og varer til Go for fakturering og regnskap.