Blogg

Nyheter september 2015

Nyheter september 2015

Publisert 10.09.2016

Blogg

Nyheter september 2015

Nyheter september 2015

Publisert 10.09.2016

PowerOffice Go er oppdatert med mange nyheter og forbedringer i september. Bankavstemming Banksavstemming er viktig for å kontrollere at det som har gått ut og inn av bankkontoen, faktisk er bokført i regnskapet. Dette er en oppgave som potensielt kan ta mye tid å gjøre manuelt. I Go har vi automatisert mye av dette arbeidet. […]

PowerOffice Go er oppdatert med mange nyheter og forbedringer i september.

Bankavstemming

Banksavstemming er viktig for å kontrollere at det som har gått ut og inn av bankkontoen, faktisk er bokført i regnskapet. Dette er en oppgave som potensielt kan ta mye tid å gjøre manuelt. I Go har vi automatisert mye av dette arbeidet. I første versjon som lanseres i dag laster du ned bankavstemmingsfil (KAF eller MT940/MT940) fra banken og leser den inn i Go. Go vil avstemme transaksjoner som med sikkerhet er dokumentert i regnskapet. Resterende transaksjoner må du avstemme manuelt. Du også kan enkelt opprette et bilag i regnskapet på bakgrunn av en banktransaksjon.

Utenlandsremittering med Telepay

Å betale regninger direkte fra Go er veldig enkelt med Nets avtale, men Nets har ikke støtte for utenlandsbetalinger. I nyste versjon har vi støtte for formatet Telepay, som er et standardformat for overføring av betalinger mellom banken og regnskapssystemer. Telepay støtter både innenlands- og utenlandsbetalinger. Når betalingene er utført oppdateres reskontroer og valutagevinst/-tap blir automatisk ført. I første versjon som lanseres i dag må du utveksle Telepay-filene manuelt mellom Go og nettbanken, men direkteintegrasjon med bank kommer i løpet av høsten.

Andre nyheter og forbedringer

– MVA kolonnen i bilagsføringsbildet er splittet to slik at du har bedre kontroll på om MVA skal debet, kredit eller begge deler.

– Valg for fast prosjekt og/eller avdeling på en konto i kontoplanen
– Valg for at prosjekt og/eller avdeling er påkrevd for føringer på en konto
– Mulighet å angi en fast rabattprosent på kundekortet
– Åpnet for føring mot reskontro på bilagstypene leverandørfaktura, leverandør kreditnota og utlegg
– Korte navn på produkt-enheter

Befriende enkelt regnskapssystem