Blogg

Nyheter sommer 2019

Nyheter sommer 2019

Publisert 05.07.2019

Blogg

Nyheter sommer 2019

Nyheter sommer 2019

Publisert 05.07.2019

Nyheter sommer 2019 PowerOffice Go er oppdatert med mange nyheter og forbedringer: Regnskap Avdeling og prosjekt kan endres i bilagshodet etter at bilaget er autorisert for betaling. Justert avrunding ved bokføring av bilag i fremmed valuta, slik at bilag med flere bilagslinjer balanserer. Ny knapp for eksport og import av bilagslinjer i bilagsføring. Førstegangsimport av […]

Nyheter sommer 2019

PowerOffice Go er oppdatert med mange nyheter og forbedringer:

Regnskap

 • Avdeling og prosjekt kan endres i bilagshodet etter at bilaget er autorisert for betaling.
 • Justert avrunding ved bokføring av bilag i fremmed valuta, slik at bilag med flere bilagslinjer balanserer.
 • Ny knapp for eksport og import av bilagslinjer i bilagsføring.
 • Førstegangsimport av bankavstemmingsfiler validerer dato på importen, opp mot klientens konverteringsdato.
 • Bankavstemming

Lønn

 • Periodisering av lønn.
 • Kolonner for periodiseringsdato og type lønnskjøring er tilgjengelig i oversikten over alle lønnskjøringene.
 • Under lønnsdetaljer i lønnsutkastet vises typen lønnskjøring som er opprettet.

Quality

 • Reelle rettighetshavere kan nå angis på kundekortet. Dette vil være en del av kartleggingen av eiere med over 25 % eierskap i forbindelse med hvitvaskingsloven.
 • Det kan nå angis om kontaktpersoner og/eller aksjonærer er politisk eksponerte personer (PEP) eller nærstående til denne (RCA). Dette er også i forbindelse med hvitvaskingsloven.
 • Når sluttdato settes på en avtale vil man kunne fjerne de tilhørende fristene samtidig. Sluttdato er også en egen kolonne man kan ta inn i oversikten over aktive oppdrag. Oppdraget blir liggende som aktivt med en planlagt sluttdato til det arkiveres. Arkiverte oppdrag er ikke redigerbare.
 • Mulighet for å åpne alle og lukke alle områder under Qualityoppgaver.
 • Direkte redigering av «Utføres av» i tabellen på steget «Tjenester».

API

 • BankTransfer tjenesten for oppretting av remitteringsforslag, støtter nå referansefelt for faktura og reskontropostering, slik at reskontroposter matches når avregningsretur (Camt.54) mottas fra bank etter utført betaling.

Integrasjoner (Oversikt over alle integrasjoner i Go finner dere her: Utvidelser)

Mvh,
PowerOffice AS

Universets supreste regnskapssystem