Blogg

Økte produktiviteten med tjue prosent over natta

Økte produktiviteten med tjue prosent over natta

Publisert 10.09.2016

Blogg

Økte produktiviteten med tjue prosent over natta

Økte produktiviteten med tjue prosent over natta

Publisert 10.09.2016

Nordisk Varme AS tok i bruk PowerOffice Go 1. januar i 2015. Ett enkelt grep som ikke bare har ført til en mer forutsigbar hverdag uten seine kvelder på kontoret. Virksomheten har også økt kapasiteten betydelig. Nordisk Varme AS sørger for at mer enn 6 000 lune hjem holder inne-tempen oppe. I takt med den økende […]

Nordisk Varme AS sørger for at mer enn 6 000 lune hjem holder inne-tempen oppe. I takt med den økende bevisstheten rundt energieffektive løsninger – og stadig bedre støtteordninger – fortsetter kundene å strømme på fra fjern og nær. Per i dag betjener den drevne varmepumpe-montøren kunder i et geografisk område som strekker seg fra Oslo i nord til Tønsberg i sør. Fra Horten i øst til Kongsberg i vest.

– Hver av våre tre biler tilbakelegger hvert år mer enn 30 000 kilometer. Da sier det seg selv at det ofte blir langt hjem til kontoret. Å ha en skybasert regnskapsløsning som er tilgjengelig overalt er derfor gull. Jeg kan med hånden på hjertet si at PowerOffice Go har forandret måten vi jobber på og gitt oss flyt, oversikt og en langt mer effektiv hverdag, sier montør, eier og gründer Jan Tore Avdal.

Ansatte

Mill. omsetning

Fikser det meste på veien

Virksomheten har i løpet av det siste året hatt så stor pågang at de har sett seg nødt til å utvide med ytterlige en montør i tillegg til de to gründerne. Andre ansatte trenger virksomheten imidlertid ikke. Det som måtte være av oppfølging, ordremottak, fakturering og forefallende kontorarbeid, fikser montørene selv. Helst fra bilen.

– Du kan godt si at PowerOffice Go har økt livskvaliteten vår. Det gamle regnskapssystemet var helt og holdent jorda til kontoret. Noe som gjorde at vi hver dag måtte tilbake dit og gjøre unna papirarbeidet etter endt arbeidsdag. I og med systemet var tungvint i tillegg, ble det gjerne mange seine kvelder hver bidige uke, sier Avdal.

Én time spart – daglig

Avdal anslår at han tidligere brukte et sted mellom ti minutter og et kvarter på hver faktura. Med PowerOffice Go bruker hans maks tre. Med fem, seks kunder om dagen, blir det fort en time frigitt til inntektsgivende montering. Verdifullt i seg selv, men langt fra den eneste fordelen. Også kundetilfredsheten har fått seg et solid oppsving.

– Når varmepumpa er montert og jobben gjort, setter jeg meg i bilen, plukker fram lap-toppen, lager fakturaen, printer den på min lille bluetooth-skriver og overleverer den til kunden. På den måten kan vedkommende få svar på hva de ulike postene er og få oppklart eventuelle misforståelser på stedet, noe som har ført til at det omtrent ikke er en eneste telefon fra misfornøyde kunder lenger, sier Avdal.

Høyere inntjening – lavere kostnader

I utgangspunktet var det regnskapsføreren som rådet selskapet til å gå over til en sky-basert, automatisert løsning. På tross av at honoraret hans er barbert med drøyt femti tusen i inneværende år som følge av mindre timebruk, er også han svært fornøyd med dagens ordning, ifølge Avdal.

– Ikke bare slipper han å jobbe opp mot et seigt, umoderne og tungrodd system, han får også frigitt tid og ressurser til å se bak tallene og bruke kompetansen sin til å gi oss velfunderte råd. Alt av tall og regnskapsmessige sammenhenger er jo lett tilgjengelig og rapporter kan genereres med ett tastetrykk. Alt av fysiske bilag fotograferes med mobilen og lastes rett inn i systemet og vi har stålkontroll på kostnadssiden. Hadde jeg visst det jeg vet i dag, hadde vi byttet system for lenge siden, avslutter Avdal.

Endelig så nært et papirløst regnskap det er mulig å komme i dag.

– Tidligere har vi benyttet oss av en serverbasert løsning. Med PowerOffice Go har vi fått noe innovativt, moderne og nyskapende mellom hendene.

Befriende enkelt regnskapssystem