Blogg

PowerOffice Go til barnehager over hele landet

PowerOffice Go til barnehager over hele landet

Publisert 08.04.2019

Blogg

PowerOffice Go til barnehager over hele landet

PowerOffice Go til barnehager over hele landet

Publisert 08.04.2019

To Bodø-selskaper skal nå samarbeide om å levere regnskap til barnehager over hele landet. – Vi har jobbet i lengre tid for å få på plass en avtale med PBL Regnskap som nå blir en av våre største kunder. Derfor er vi veldig glade for at vi endelig får på plass et samarbeid, sier markedsdirektør […]

To Bodø-selskaper skal nå samarbeide om å levere regnskap til barnehager over hele landet. – Vi har jobbet i lengre tid for å få på plass en avtale med PBL Regnskap som nå blir en av våre største kunder. Derfor er vi veldig glade for at vi endelig får på plass et samarbeid, sier markedsdirektør Nebojsha Mihajlovski i PowerOffice.

PBL Regnskap i Bodø leverer regnskapstjenester til mer enn 400 barnehager i hele Norge.

Når selskapet nå ønsker å levere enda bedre og mer fremtidsrettede tjenester til kundene, har valget av nytt regnskapssystem falt på Bodø-produktet PowerOffice Go.

– Dette er forhåpentligvis starten på et langvarig og fantastisk samarbeid mellom to lokale aktører, sier markedsdirektør Nebojsha Mihajlovski i PowerOffice.

Han gleder seg over at to selskaper i Bodø nå skal jobbe sammen for å gi de beste løsningene til barnehager over hele landet.

– Med PowerOffice Go får barnehagene full kontroll og oversikt på økonomien. Go er intuitivt og automatisert system med mulighet å koble sømløst sammen med de andre systemene som barnehagene allerede bruker, sier Mihajlovski.

Konstituert direktør i PBL Regnskap, Monica Feldt, synes det er hyggelig å bidra til økt verdiskapning i Bodø gjennom å finne en lokal leverandør, men sier at dette aspektet ikke var avgjørende i valget av PowerOffice Go.

– Vi valgte dem ikke fordi de var lokale, men fordi de var best, sier Feldt.

Avtalen ble undertegnet og godkjent fredag. Rett etter påske starter en pilotperiode der de fire første barnehageregnskapene overføres. I august rulles systemet ut puljevis, og målet er at så godt som alle kundene skal være overført til nytt system innen utgangen av 2019.

PBL Regnskap AS, som er et datterselskap av PBL (Private Barnehagers Landsforbund), ble etablert i 2005 etter ønske fra medlemmer. For PBL som arbeidsgiver- og interesseorganisasjon var det også strategisk viktig å satse på regnskap for å få enda mer kjennskap til sektoren.

De siste årene har veksten i PBL Regnskap vært sterk, og per april 2019 har selskapet om lag 60 ansatte med høy kompetanse om regnskap generelt og barnehageregnskap spesielt.

– Barnehageloven og den tilhørende økonomiforskriften stiller krav om hvordan offentlige tilskudd og foreldrebetaling disponeres. Derfor er det viktig for barnehager å bruke regnskapsførere som ikke bare er gode på regnskap, men som er gode på barnehageregnskap. Ved å bruke oss kan barnehagene ha større trygghet for at de til enhver tid holder seg godt innenfor lov- og regelverk, sier Monica Feldt.

Grunnen til at selskapet gikk inn i prosessen med å skifte system er ønsket om å levere enda bedre tjenester til kundene.

– Ved å automatisere regnskapstjenestene ytterligere vil vi frigjøre tid til å styrke vår rådgivning og satse enda mer på kundepleie. Det nye systemet vil også gjøre brukeropplevelsene bedre: Barnehagene vil få en app på telefonen, og vil her enkelt kunne hente opp sine regnskaper. I tillegg vil våre kunder på sikt få benchmarkingstall tilpasset sin barnehage, sier Monica Feldt.

PowerOffice AS ble etablert på Fauske i 1998. Selskapet har satset på å utvikle brukervennlige økonomisystemer for små og mellomstore bedrifter. PowerOffice holder i dag til i Bodø, har 48 medarbeidere fordelt på fire avdelinger, og eies av ansatte.

– Vi jobber, i samarbeid med kunder og designere, kontinuerlig med å skape den gode brukeropplevelsen. Og så har vi fokus på å automatisere alle arbeidsprosesser som kan automatiseres. På den måten bidrar våre løsninger til økt lønnsomhet for kundene våre, sier markedsdirektør Nebosjha Mihajlovski i PowerOffice.

Universets supreste regnskapssystem