Blogg

Regnskapsløsning med personvern i sentrum

Regnskapsløsning med personvern i sentrum

Publisert 23.05.2018

Blogg

Regnskapsløsning med personvern i sentrum

Regnskapsløsning med personvern i sentrum

Publisert 23.05.2018

PowerOffice Go møter ikke bare de formelle kravene, men gjør det mye enklere for din virksomhet å etterleve GDPR. Her kan du lese mer om hvordan.

PowerOffice Go er forpliktet gjennom vår databehandleravtale til å behandle personopplysninger i henhold til personopplysningsloven, samt ivareta brukernes rettigheter.

Data i PowerOffice Go tilhører kunden, og kan eksporteres eller overføres til en annen behandlingsansvarlig.

PowerOffice Go tilbyr rollestyring slik at kun utvalgte personer kan se, tilføre, endre og slette data. Det er enkelt og intuitivt å styre rolletilganger og se hvem som har tilgang til hva.

PowerOffice Go tilbyr sikker dokumentlagring som er lett tilgjengelig for hver ansatt men er beskyttet mot uautorisert innsyn, endringer og sletting.

PowerOffice beskytter ditt personvern ifølge gjeldende lover og regler, og er behandlingsansvarlig for personopplysningene som vi samler inn på nettstedene poweroffice.no og poweroffice.net.

PowerOffice Go er et norskeid, skybasert regnskapssystem. Vi benytter ikke servere eller utviklingskapasitet utenfor Europa.

Personvern har alltid vært en sentral del av arkitekturen og funksjonaliteten til PowerOffice Go. Du og din bedrift kan være trygge på at kravene som kommer med GDPR er tatt hånd om i PowerOffice Go.

Fra og med 25. mai 2018 må alle norske virksomheter forholde seg til de nye personvernreglene i EUs forordning om personvern (GDPR). Forordningen stiller nye og strengere krav til virksomhetenes behandling av personopplysninger. Du kan lese mer om GDPR på Datatilsynet sine nettsider.