Blogg

PowerOffice Go har vært en game-changer for oss

PowerOffice Go har vært en game-changer for oss

Publisert 10.09.2016

Blogg

PowerOffice Go har vært en game-changer for oss

PowerOffice Go har vært en game-changer for oss

Publisert 10.09.2016

Dette sier daglig leder Anne Borgting i «Nitschke & Borgting Økonomibyrå.» Etter omfattende research og testing har byrået landet på et skybasert system for regnskap- og økonomistyring som ikke bare møter fremtidens krav og muligheter, det revolusjonerer også samhandlingen mellom byrå og kunde. På alle plan. Nitschke & Borgting Økonomibyrå har helt siden oppstarten i […]

Dette sier daglig leder Anne Borgting i «Nitschke & Borgting Økonomibyrå.» Etter omfattende research og testing har byrået landet på et skybasert system for regnskap- og økonomistyring som ikke bare møter fremtidens krav og muligheter, det revolusjonerer også samhandlingen mellom byrå og kunde. På alle plan.

Nitschke & Borgting Økonomibyrå har helt siden oppstarten i ’91 hatt et stødig fokus på å bygge opp et bredt spekter av kompetanse. Per i dag består byrået av fjorten høyt kvalifiserte medarbeidere.

– Vi har alltid ønsket å bli oppfattet som en samarbeidspartner som bidrar til overblikk, forståelse og innsikt for de respektive virksomhetene som benytter våre tjenester. Vi vil skape trygghet gjennom kompetanse, erfaring og bruk av tidens skarpeste instrumenter, sier partner og primus motor, Bjørn Nitschke.

Bredt tjenestespekter

I dag tilbyr byrået sine drøyt tre hundre kunder tjenester innen områder som; regnskap, økonomistyring, lønn og personaladministrasjon, men kan også bistå med dyp økonomisk rådgivning, controllertjenester og råd ved nyetableringer. Med så mange kunder, og et så stort tjenestespekter, er et moderne, oppegående og skybasert regnskapssystem ikke bare kjærkomment. Det er tvingende nødvendig.

– Hos oss er det alltid kundenes behov og ønsker som settes i fokus. Av den grunn har vi alltid måttet forholde oss til fem, seks systemer, i tillegg til vårt basis-system, fordi våre kunder har brukt dem. Dette har vært unødvendig arbeidskrevende og trukket betydelige ressurser, sier Borgting.

Brikkene falt på plass

Med byråets kresne krav til brukervennlighet, fleksibilitet og pålitelighet, viste det seg imidlertid alt annet enn enkelt å finne en oppegående plattform.

– Vi har brukt mye tid på å finne det optimale systemet. Et system som møter fremtidens krav og muligheter. Etter grundig testing av PowerOffice Go falt brikkene omsider på plass. Ikke minst har plattformen gitt oss troen på at et sky-basert system er veien å gå for en fleksibel og mer effektiv fremtid. En fremtid full av muligheter, sier Nitschke.

En enklere hverdag

Oppgaver som før var arbeidskrevende og tok lang tid er i dag automatisert. Rapporter og resultater som tidligere var vanskelige å lese, presenteres nå i et elegant design med ett tastetrykk, med alle tall oppdatert.

– PowerOffice har forandret måten vi jobber på. Det gir oss dypere innsikt og bredere oversikt. På den måten får den enkelte kunden et oppegående styringsverktøy og vi et langt skarpere instrument for kontroll, sier Borgting.

Entusiastiske kunder

Borgting forteller at selv om de ikke har brukt systemet mer enn noen måneder, opplever de stor entusiasme både internt og ute hos kundene. Allerede i dag har tolv store kunder tatt skrittet og blitt med over på den nye plattformen. Og dét uten komplikasjoner. Integrasjonen opp mot sideliggende systemer har fungert knirkefritt.

– Når vi presenterer systemet for kundene sier de unisont ja til å hoppe over og ta det i bruk. Dette gjelder også våre ansatte. Alle vil gjerne ha sine kunder over på PowerOffice. Det er rett og slett et system man får lyst til å jobbe med. En plattform man vil lære seg til bunns fra starten av, sier Borgting.

Bedre og mer kvalifiserte råd

Borgting mener at de med det nye systemet får utnyttet byråets unike kompetanse på en helt annen måte. Høyere effektivitet frigir tid tid til å selge spisse og mer spesialiserte tjenester. Tjenester de mange kundene har etterspurt og vil nyte godt av.

– Vi ser lyst på fremtiden. Styrkene våre blir jo ikke borte fordi om vi får et oppegående, moderne og fleksibelt verktøy mellom hendene. Tvert i mot. PowerOffice Go er et verktøy som foredler vårt yrke, vår erfaring og vår kompetanse. Et verktøy som åpner for å bruke mer av kunnskapen og kompetansen vår, på et dypere plan, avslutter Nitschke.

Befriende enkelt regnskapssystem