Blogg

PowerOffice Go løfter oss og våre kunder

PowerOffice Go løfter oss og våre kunder

Publisert 03.12.2017

Blogg

PowerOffice Go løfter oss og våre kunder

PowerOffice Go løfter oss og våre kunder

Publisert 03.12.2017

Dette sier administrerende direktør Bård Sundseth i Admento AS. Et selskap med en rekke kontorer i Midt-Norge som tilbyr sine økonomi- og rådgivningstjenester til små og mellomstore virksomheter over hele landet. Vi slo av en prat med Yngve Bakken i ærverdige Salvesen & Thams AS. Én ytterst tilfreds Admento-kunde.

Salvesen & Thams er et evig innovativt selskap med røtter helt tilbake til 1898. Ikke bare var de svært tidlig ute med å bygge ut vannkraftverk, men også innenfor kommunikasjon var selskapet banebrytende. Det var de som satte Thamshavnbanen – landets første elektriske jernbane – i drift allerede i 1908. Den gangen var det effektiv uthenting av svovelkis fra Løkken Verk som var oppgaven som skulle løses. Kobberutvinningen ble imidlertidig lagt ned for godt på 1980-tallet og i dag er virksomheten stort sett konsentrert rundt investering og eiendomsutvikling.

Salvesen & Thams forvalter blant annet en voksen portefølge av aksjer i midt-norske bedrifter, har 17 eiendomsselskaper som driver med utvikling i Orkdalsføret og to mindre virksomheter innen utbygging. Selv har Bakken en rekke roller og verv i de respektive datterselskapene. Han er både eiendomsutvikler, prosjektleder og daglig leder. Alt etter hva som trengs, hvor. I så henseende er det å ha ett innovativt, oppegående og skybasert regnskapssystem gull verdt.

– Det å inneha mange roller i en rekke frittstående selskaper kan være til dels komplekst. Ikke minst det å sette seg inn i det enkelte selskaps faktiske situasjon, holde seg oppdatert og ha full oversikt, har tidligere vist seg både kronglete og tidkrevende. Og da hjelper det jo ikke akkurat å ha et regnskapssystem som i beste fall gir deg historiske tall en måned på etterskudd. Etter omleggingen til PowerOffice Go for to år siden har min hverdag derfor blitt langt enklere. Systemet er mer eller mindre selvforklarende og jeg finner alltid det jeg måtte lete etter, sier Bakken.

Kontroll og fleksibilitet

En av de tingene Bakken setter aller mest pris på er presisjonen, fleksibiliteten og kontrollen et skybasert regnskap gir. En så enkel ting som å se en sanntidsoppdatert bankkonto i systemet gir ifølge Bakken en form for visshet som er rimelig ubetalelig. Enkelheten i å registere reiseregninger og bilag med mobilen, laste dem direkte opp til det korrekte selskapets respektive regnskap, er også høyt skattet. Det er imidlertid det faktum at han får langt «mer» ut av regnskapene han trekker fram som det store løftet.

– Å ha tall foran meg som jeg vet gjenspeiler virkeligheten i øyeblikket i et ytterst intuitivt grensesnitt er svært verdifullt. Noe som igjen åpner for at jeg på en helt annen måte kan bruke regnskapene som et aktivt og praktisk styringsverktøy i hverdagen. Også det å kunne lage ypperlige, visuelle rapporter, er en funksjonalitet jeg bruker mye. Den store forskjellen er nok allikevel at vi på en helt annen måte får utnyttet den dype kompetansen og ekspertisen vårt regnskapsbyrå totalt sett besitter, sier Bakken.

Direkte kommunikasjon

I denne sammenhengen nevner Bakken spesielt arbeidsflyten. PowerOffice Go åpner blant annet for at han kan kommunisere med regnskapsbyrået direkte, inne i systemet. Noe som gjør at all nødvendig kommunikasjon glir mye lettere.

– Våre samtaler med Admento blir svært konkrete og presise. Det er aldri tvil om hvilket av våre mange selskap det er snakk om. Det er også minimalt med rom for eventuelle misforståelser rundt hvilke poster og tall det er snakk om. Dette har ført til at vi i dag har en langt dypere samtale med bakgrunn i regnskapene og får utnyttet deres spisskompetanse med det resultat at samarbeidet blir tettere. Du kan godt si at det har gått fra å være en bokførende ekstern ressurs til å bli en betrodd partner som gir råd i et strategisk perspektiv. Man skulle kanskje tro at graden av automatisering og forenkling av våre regnskapsoppgaver overgangen til PowerOffice Go har åpnet for, ville ført til at vi kjøpte færre timer av regnskapsbyrået. Det er imidlertid ikke tilfellet. Tvert i mot bruker vi de minst like mye og får langt mer ut av de timene vi faktisk kjøper, sier Bakken.

Kontroll gir overskudd

Administerende direktør Bård Sundseth i Admento er på sin side også glad for at de som regnskapsbyrå får utnyttet sine medarbeideres kompetanse på en langt bedre måte. I en stadig hardere konkurranse er det nettopp denne kompetansen, kombinert med verktøyenes brukervennlighet, som på sikt vil gjøre at kampen om kundene vinnes.

Bård Sunseth i Admento.

– Det vi først og fremst er opptatt av er den totale kundeopplevelsen. I denne sammenhengen bidrar PowerOffice Gos intuitive grensesnitt – et grensesnitt som etter vårt skjønn er det beste på markedet – til at tidligere tiders åk rundt forfallent, påkrevd og lovpålagt regnskapsarbeid, heller blir en elevert og lystbetont opplevelse. En opplevelse som beriker forståelsen for egen drift. Og vi kan heller bruke vår tid på aktivt rådgivning tilpasset de faktiske tallene. I tillegg til å holde på våre nåværende kunder, tror vi dette vil føre til at vi tiltrekker oss attraktive, kvalifiserte og dyktige medarbeidere. Medarbeidere som igjen vil heve kvaliteten på vårt produkt og forhåpentligvis sørge for at vi tiltrekker oss nye spennende kunder, avslutter Sundseth.