Blogg

Gi kundene dine bedre tjenester med skybaserte løsninger

Gi kundene dine bedre tjenester med skybaserte løsninger

Publisert 10.09.2016

Blogg

Gi kundene dine bedre tjenester med skybaserte løsninger

Gi kundene dine bedre tjenester med skybaserte løsninger

Publisert 10.09.2016

– Tiden er moden for omlegging, sier Sandra Riise, adm direktør NARF.

– Tiden er moden for omlegging.

Dette sier Sandra Riise, administrerende direktør i «Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening» (NARF.) Hun mener at den teknologiske utviklingen og grunnleggende endringer i rammebetingelsene gir et samlet norske næringsliv store utfordringer. Mange bransjer må derfor forberede seg på omstilling. Også regnskapbransjen.

– Jeg vil råde regnskapsbedrifter som ennå ikke har skodd seg for morgendagen å gå grundig gjennom sitt forretningskonsept, sin organisering, sine prismodeller, sitt kompetansebehov og ikke minst sine produksjonssystemer, sier Riise.

Kunnskap og teknologi

Hun er av den oppfatning at kunnskap og teknologi er de beste redskapene for å sikre at omstillingen blir en suksess. Ikke bare ligger vi helt i tet når det kommer til å ta i bruk moderne løsninger, vi har også et av verdens høyeste nivåer for utdanning og dermed de beste forutsetninger for å få mest mulig ut av dem. Ved å jobbe smartere – med mer intelligente verktøy – tror Riise at vi kan tilby kundene bedre og mer sofistikerte regnskapstjenester.

– Regnskapsbransjen er en av mange som opplever store endringer ved at nye teknologiske løsninger erstatter – eller effektiviserer – manuelle prosesser. Da sier det seg nesten selv at de mulighetene som har dukket opp de siste årene med skybaserte regnskapssystemer, papirløs bilagflyt og regnskaper oppdatert i sanntid, gradvis vil bli etterspurt av «alle,» sier Riise.

Bedre samhandling gir stødigere kunder

NARF-direktøren forteller at foreningen har gjort en studie på tidsbruk mellom én regnskapsfører som utelukkende støtter seg på tradisjonelle metoder, og én som som driver helt internett-basert. Studien viser at den tradisjonelle jobber billigere og raskere. Dette skyldes imidlertid det enkle faktum at det er billigere for kunden å få de inngående fakturaene ført manuelt fordi regnskapsføreren i et nettbasert system må ta seg betalt for jobben. Utover dette er sky-baserte regnskapssystemer overlegne og åpner for et helt annet «produkt.» Et produkt hvor mulighetene – for så vel regnskapsfører som kunde – er langt større.

– Morgendagens regnskapsførere har en mye tettere tilknytning til sine kunder og kan gi råd og tips på et helt annet plan. I en sky-basert løsning kommer du som regnskapsfører inn mye tidligere i prosessen. Du tar imot inngående faktura, du sørger for betaling og alle involverte kan følge flyten i sanntid. Dette fører til at man kan måle resultater fortløpende og dermed gi kunden en enorm merverdi av regnskapene, sier Riise.

Dypere, men enklere

Riise vil dog ikke stikke under en stol at det også er utfordringer knyttet til de moderne grensesnittene for effektiv regnskapsførsel. At systemene gir bedre oversikt, er enklere å føre og gir kundene større innflytelse, åpner også for at grunnleggende feil gjøres av ukyndige medarbeidere på kundesiden. Da gjerne ansatte med for store tilgangrettigheter.

– Med mulighetene som åpner seg følger det også et større ansvar. Det er derfor viktig at man har klare avtaler og er tydelig på rollefordeling for unngå misforståelser og feil. Det kan ikke være sånn at når kunden går inn og gjør endringer, så får regnskapsfører skylden. Det er også noen utfordringer når det kommer til det juridiske rundt personvern, men hos de fleste systemleverandørene er dette godt ivaretatt, sier Riise.

Når skal jeg legge om?

Å velge seg et optimalt tidspunkt for omlegging er etter Riises skjønn ikke nødvendig. En omlegging kan skje etappevis og over tid. På den måten minimerer du risikoen til noen få regnskap i slengen og øker din egen kompetanse gradvis. Samtidig anbefaler hun alle å se seg om etter et egnet system. Tilbyderne er etterhvert mange og det er ikke gitt at en internasjonal leverandør har tilpasset sin løsning særnorske forhold, regler og regnskapskikk.

– Hvis du ikke griper muligheten, vil andre gjøre det. Det er derfor ingen grunn til å nøle. Fremtiden er her allerede. Kommer det en, to eller tre kunder og lurer på om det ikke er på tide å få regnskapet opp i skyen, er det bare å hoppe i det, avslutter Riise.

Foto Bianca Emilia

– Tradisjonelle regnskapssystemer med regnskap og bilag samlet i haugevis av permer er på vei ut. Skybaserte løsninger vil dominere fremover, tror Paulsen.

– Ekstrem brukervennlighet gjorde at valget falt på PowerOffice Go.