Blogg

Strategisk kommunikasjon gjennom et digitalt skifte

Strategisk kommunikasjon gjennom et digitalt skifte

Publisert 23.09.2017

Blogg

Strategisk kommunikasjon gjennom et digitalt skifte

Strategisk kommunikasjon gjennom et digitalt skifte

Publisert 23.09.2017

Intu ble etablert i 1999 og har hovedkontoret sitt i Bodø med avdelingskontor på Mo og på Gardermoen. Vi er nå 63 kolleger. Endringer i både teknologi og arbeidsliv har funnet sted til alle tider og må håndteres løpende, For meg som leder handler det om å kommunisere valgt strategi på en slik måte at […]

Intu ble etablert i 1999 og har hovedkontoret sitt i Bodø med avdelingskontor på Mo og på Gardermoen. Vi er nå 63 kolleger.

Endringer i både teknologi og arbeidsliv har funnet sted til alle tider og må håndteres løpende, For meg som leder handler det om å kommunisere valgt strategi på en slik måte at vi oppnår en felles forståelse av virkelighetsbilde som gjelder for vår bransje. Det blir viktig å synliggjøre hvilke muligheter vi har gjennom å benytte oss av nye digitale verktøy og forankre de prosessene vi da må gjennomføre i eget selskap, for å stå best mulig rustet inn i fremtiden. Påstanden er at regnskapsføreren er borte om ti år, men hvordan velger vi å forholde oss til det, som en trussel eller mulighet ?

Hva er dagens virkelighetsbilde?

  • Manuelle prosesser vil automatiseres, fordi det finnes teknologi som kan utføre de raskere og mer nøyaktig.
  • SAF – T, en digital innrapporteringsstandard, som sannsynligvis vil være obligatorisk fra 2018. En ny tidsalder for regnskap, skatt, avgift og kontroll. Se for deg en hverdag der du ikke trenger å tenke på rapportering til skattemyndighetene, fordi de allerede har tilgang på dataene de trenger for å fastsette skatter og avgifter i sanntid.
  • Blockhain- En teknologi som lagrer, verifiseres og distribuerer informasjon gjennom en kjede som er felles og synlig for alle i sanntid. En transaksjon vil utføres direkte mellom partene, uten å benytte mellomledd.
  • ELSA (Enklere levering av skattemelding) Dette bidrar til å forenkle enkeltpersonforetak og AS med enkle forhold. Da disse foretakene utgjør over 66 % av alle foretak i landet så forstår vi at dette vil ha stor betydning for vår bransje,
  • Skybaserte regnskapssystem som tilrettelegger for at de samme bedriftene skal kunne føre regnskapene sine selv. Vi kjører selv Power Office Go .
  • EHF– Statens format for elektronisk faktura, et tidsspørsmål før det blir lovpålagt ? Visma Software anslår mellom 16 – 17 mrd i årlige besparelser ved innføring av EHF.

Det vi også vet, er at av de 565 054 selskapene som var registrert hos SSB 01.01.2017 har 82 % av selskapene under 5 ansatte.

Kompetansehuset

Det er kundens behov som vil avgjøre hvilke tjenester vi skal levere i fremtiden. Min påstand er at vi må rekruttere annen type kompetanse og mennesker inn i vår bransje enn det vi tradisjonelt har gjort. I tillegg må vi tilrettelegge for at de vi allerede har ansatt, får muligheten til stadig å utvikle seg innen sine fagfelt. Det er spisskompetanse vi skal leve av fremover, ikke bare innen vårt fagfelt, men også innen IKT, HR, Ledelse, Analysearbeid, og generell selskapsnær rådgivning.

Utvikling

Vi i Intu har over år kjørt ulike bedriftsutviklingsprosesser. Det være seg, «Godt medarbeiderskap», Lean, utvikling av ny visuell identitet, og med et fokus på strategiarbeid gjennom involvering. Intu har vokst kraftig det siste året. Vi har endret hele organisasjonskartet og lagt til rette for en ny struktur i selskapet gjennom oppbygging av team og kompetanse innen marked, IT og HR. All den kompetansen vi har ervervet oss gjennom de ulike prosessene internt og med spisskompetanse innen analyse, IT og HR, bør vi stå godt rustet til å være en rådgiver for våre kunder på flere områder. Bransjen vår har nå en fantastisk mulighet til å være med å bidra til at norsk næringsliv tar i bruk de digitale verktøy som er tilgjengelig, og hjelpe til med å automatisere deres interne forretningsprosesser.

Fleksibilitet er et viktig stikkord. De som jobber hos oss ønsker størst mulig grad av fleksibilitet, slik det øvrige næringsliv etterspør. Det betyr også at vi må jobbe på en digital plattform som muliggjør å jobbe hvor som helst fra, bare vi har internett tilgjengelig. Kunden ønsker også å ha sitt styringsverktøy tilgjengelig 24/7 og stiller krav til gode tekniske løsninger. Det er jo slike kunder vi vil ha, og kanskje må vi velge bort de kundene som forsinker vår egen utvikling ?

Kundereisen

Å kjenne våre kunder vil være avgjørende for å kunne levere de tjenestene som kunden har behov for, og som de er villige til å betale for. Til syvende og sist handler alt om brukeropplevelsen. Vi må alltid sette kunden i sentrum og se ting fra deres øyne. En stor del av norsk næringsliv har ennå mye å gå på i utnyttelsen av tilgjengelig teknologi, og her har vår bransje det beste utgangspunkt for å lykkes med å være tett og nær til kundens drift og de daglige utfordringene de står overfor. De største konkurrentene våre er neppe andre aktører i vår bransje, men de vi ikke ser ?

Grip muligheten før det er for sent 🙂

Vigdis Bjellånes
Adm. Dir
Intu Økonomi AS

Befriende enkelt regnskapssystem