Blogg

Teknologi gjør Adwice til mer enn et tradisjonelt regnskapskontor

Teknologi gjør Adwice til mer enn et tradisjonelt regnskapskontor

Publisert 08.02.2021

Blogg

Teknologi gjør Adwice til mer enn et tradisjonelt regnskapskontor

Teknologi gjør Adwice til mer enn et tradisjonelt regnskapskontor

Publisert 08.02.2021

– Vi er ikke et regnskapskontor. Vi er et kompetansehus for næringslivet i våre regioner. I dette inngår regnskapstjenester, ja. Men vi leverer mye mer enn det. At vi kan levere teknologisystemer som forenkler hverdagen, uten at Adwice fører regnskapet, overrasker fremdeles mange. Vi har egne ansatte innenfor teknologiområdet som jobber med å behovskartlegge og implementere […]

– Vi er ikke et regnskapskontor. Vi er et kompetansehus for næringslivet i våre regioner. I dette inngår regnskapstjenester, ja. Men vi leverer mye mer enn det. At vi kan levere teknologisystemer som forenkler hverdagen, uten at Adwice fører regnskapet, overrasker fremdeles mange. Vi har egne ansatte innenfor teknologiområdet som jobber med å behovskartlegge og implementere det skybaserte regnskapssystemet PowerOffice Go.

Som en del av dette har vi opprettet en egen supportavdeling, sier leder for teknologi i Adwice, Per-Christian Listau Johansen.– Adwice har gått all-in med PowerOffice  Go, og er den første kjeden i landet som har alle kundene over i Go. På noen få år har Adwice bygd en enorm kompetanse, sier direktør for forretningsutvikling i PowerOffice, Nebojsha Mihajlovski.

PowerOffice Go partner

– For fem år siden hadde vi ingen kunder i Go. Siden da har vi implementert PowerOffice Go hos nesten 1.000 kunder. Det har gått veldig fort, og vi har hatt et tett samarbeid med PowerOffice hele veien, forteller Per-Christian Listau Johansen og IT-konsulent, Øystein Solem-Henriksen.

– »Adwice er et av de fremste og største kompetansemiljøene på PowerOffice Go i landet», sier Nebojsha Mihajlovski – Direktør for forretningsutvikling hos PowerOffice.

– Partnerskapet har gått begge veier. Adwice har utfordret oss, og vi har utfordret dem. Adwice har sett nye muligheter og har på den måten bidratt til å gjøre PowerOffice Go til et bedre produkt. Dette er mye av årsaken til at vi scorer høyt på innovasjon og forbedring. Adwice har vært en fantastisk sparringspartner og betydelig bidragsyter, skyter Nebojsha Mihajlovski inn.

Han regner Adwice som et av de fremste og største kompetansemiljøene på PowerOffice Go i landet.

– Vi har alltid vært lydhøre for ønsker og erfaringer som våre kunder har gjort seg, og hatt åpne kanaler inn til PowerOffice. På den måten har nok flere Adwice-kunder bidratt til en enklere hverdag gjennom innspill til oss og PowerOffice, sier Øystein Henriksen og trekker fram historien om Jørgen Sollie i Nordtrafikk – en superbruker som stadig ser nye muligheter.

For kundene handler PowerOffice Go om trygghet og tilgjengelighet. Automatisering av regnskapet og integrasjoner mot relevante fagsystemer og kasser er pakket inn i et intuitivt format med den gode brukeropplevelsen i sentrum.

Skreddersyr tjenester tilpasset den enkelte kundes behov

– PowerOffice Go er hovedplattformen vi bygger samarbeidet på, og som snakker med omverdenen. På baksiden har vi tilgjengelig teknisk og faglig support og rådgivning. For flere kunder har vi avtaler om at Adwice er backup på regnskap og lønn, og stiller med personell i situasjoner som krever ekstra kapasitet, for eksempel fravær eller gjennom høysesong, forklarer Per-Christian Listau Johansen.

– Målet vårt er ikke at kundene skal skifte system. Vi kan bidra med å forenkle, effektivisere og forbedre prosessene gjennom digitale løsninger. Vi dekker både tekniske og faglige behov innen lønn, regnskap og rådgivning. Vårt mål er bidra til at kundene opplever en enklere hverdag, mindre sårbarhet og økt lønnsomhet, sier Øystein Solem-Henriksen.

Han er regnskapsfører i bunn, men har «meldt overgang» til teknologiavdelingen i Adwice.

– Tilbakemeldingene er at mange opplevd økt interesse for regnskap etter å ha tatt i bruk PowerOffice Go. Man ser plutselig lyst på det igjen. Det er  lett å skjønne hva som ligger bak tallene. Presentasjonen er enkel og du får mer tid jobbe med det som er meningsfullt i hverdagen, sier Per-Christian Listau Johansen.

Gründer og daglig leder Øysten Larsen i Latech har sett verdien av å ha oppdaterte tall, til tross begrenset regnskapsbakgrunn.

– Nå kan jeg se hva vi tjener penger på, og hva vi ikke tjener penger på, uttrykker han.

Stort utbytte for mellomstore bedrifter

Teknologi-lederen i Adwice tror mange mellomstore bedrifter vil ha stort utbytte av å ta i bruk PowerOffice Go som plattform for økonomistyringen. Ikke minst gjelder dette bedrifter med egne regnskapsavdelinger hvor gamle programmer og veletablerte, men ikke nødvendigvis effektive, arbeidsmetoder henger igjen.

– Fortsatt er det mange som sitter på eldre, serverbaserte løsninger. Disse bedriftene kan oppnå betydelige gevinster ved å la oss ta en behovskartlegging for å vurdere effekten av nye systemer og arbeidsmetoder. Vi har gjort dette i mange bedrifter nå, og har betydelig erfaring med hva som virker og ikke virker.

Tilfeldigheter gjorde at Georg A. Ellingsen AS på Sortland var på utkikk etter nytt regnskapssystem idet Adwice åpnet kontor i blåbyen. Daglig leder Geir Abel Ellingsen ba Adwice foreta en kartlegging i virksomheten.

Som en del av satsingen på PowerOffice Go, har Adwice etablert en egen support som brukere av PowerOffice Go over hele landet kan benytte seg av, også andre regnskapsbyrå. Det siste året har flere byråer benyttet seg av teknisk support fra kompetansemiljøet i Adwice.

– Vi ser at det er flere mindre regnskapskontor som ikke har kapasitet til å utøve sin egen teknologifunksjon. Mange står overfor et valg om de skal bli kjøpt opp eller ta investeringen ved å ansette folk eller bygge opp egen kompetanse. I slike tilfeller kan vi komme inn som et tredje alternativ og levere faglig og systemteknisk support, sier teknologileder i Adwice, Per-Christian Listau Johansen.