Go quality

Skyløsning for administrasjon av oppdragsavtaler
og oppgavestyring i regnskapsbyrået.

Oppdragsveileder
for kundeforhold

PowerOffice Quality hjelper byråene å ivareta krav som stilles ihht Hvitvaskingslov og GRFS (God Regnskapsførerskikk) ved bruk av en intuitiv og brukervennlig veileder for kundeforhold.

  • Enkelt og intuitiv etablering av kundeforhold

  • Oppdragsavtale beregnet på skybasert regnskapførsel

  • Planlegging i tråd med avtalen

  • Full oversikt over frister relatert til avtalen eller interne behov

  • Elektronisk arkivmappe for kundedokumenter

Oppdragsveileder

En intuitiv og effektiv veileder som guider deg gjennom alle krav ved etablering av oppdrag og som resulterer i oppdragsavtale og planlegging av oppgaver som skal utføres.

Fristliste

Alle arbeidsoppgaver vises i en egen fristliste slik at du har full kontroll på status og fremdrift på alle planlagte oppgaver i byrået. Den er regnskapsmedarbeiderens viktigste verktøy for gjennomføring og dokumentasjon av egne oppgaver, og byråets viktigste dokumentasjon på utført arbeid.

Ofte stilte spørsmål

Vil du vite mer om Go Quality?

Book en demo