Go quality

Skyløsning for administrasjon av oppdragsavtaler
og oppgavestyring i regnskapsbyrået.

Oppdragsveileder
for kundeforhold

PowerOffice Quality hjelper byråene å ivareta krav som stilles ihht Hvitvaskingslov og GRFS (God Regnskapsførerskikk) ved bruk av en intuitiv og brukervennlig veileder for kundeforhold.

  • Enkelt og intuitiv etablering av kundeforhold

  • Oppdragsavtale beregnet på skybasert regnskapførsel

  • Planlegging i tråd med avtalen

  • Full oversikt over frister relatert til avtalen eller interne behov

  • Elektronisk arkivmappe for kundedokumenter

Oppdragsveileder

En intuitiv og effektiv veileder som guider deg gjennom alle krav ved etablering av oppdrag og som resulterer i oppdragsavtale og planlegging av oppgaver som skal utføres.

Fristliste

Alle arbeidsoppgaver vises i en egen fristliste slik at du har full kontroll på status og fremdrift på alle planlagte oppgaver i byrået. Den er regnskapsmedarbeiderens viktigste verktøy for gjennomføring og dokumentasjon av egne oppgaver, og byråets viktigste dokumentasjon på utført arbeid.

Ofte stilte spørsmål